Datganiad Polisi ar Fonitro Presenoldeb ac Ymroddiad Myfyrwyr

Mae Prifysgol Bangor (PB) wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysg, ac i gefnogi cynnydd a chyrhaeddiad myfyrwyr. Felly rydym yn disgwyl i'n holl fyfyrwyr fod yn bresennol mewn darlithoedd a digwyddiadau addysgu eraill. 

Mae monitro presenoldeb myfyrwyr yn rheolaidd yn galluogi PB i adnabod myfyrwyr sydd angen arweiniad neu gymorth a'u cyfeirio at yr adran neu'r gwasanaeth mwyaf priodol yn PB. Mae PB yn monitro presenoldeb ac ymroddiad myfyrwyr Cartref / UE, a hefyd myfyrwyr Fisa Haen 4 yn benodol, yn unol â gofynion Awdurdod Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI).

Ceir gwybodaeth bellach ynglŷn â threfniadau presenoldeb Cartref / UE a Fisa Haen 4 isod: 

Polisi Monitro Presenoldeb i Fyfyrwyr Haen 4 sy'n Cael eu Noddi  

Polisi Monitro Presenoldeb i Fyfyrwyr Cartref / UE (gwybodaeth ar gael yn fuan)