Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ysgolion

Gwobrwyo Llwyddiant Academaidd - bydd myfyrwyr sy’n cychwyn ar gwrs BA yn yr Ysgolion Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Cerddoriaeth, Athroniaeth a Chrefydd neu Gymraeg ym Medi 2016 yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth MA.

Bydd yr ysgoloriaethau hyn ar gael i:

  • fyfyrwyr o Brydain, myfyrwyr o’r UE a myfyrwyr Rhyngwladol sydd wedi cwblhau gradd BA yn un o’r Ysgolion hyn ym Mhrifysgol Bangor
  • wedi ennill 2:1 neu uwch, ac
  • wedi cael lle ar raglen flwyddyn Meistr trwy Ddysgu sydd wedi’i lleoli yn un o’r Ysgolion uchod.
  • Bydd myfyrwyr sy’n cael gradd ddosbarth 1af yn cael eu heithrio’n awtomataidd rhag talu ffioedd dysgu ar gyfer yr MA.

    Bydd myfyrwyr BA sy’n cael gradd 2:1 yn derbyn gostyngiad awtomataidd ar eu ffioedd, ac yn talu ffioedd o £1,000 ar gyfer yr MA.

    Am fwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau hyn, cysylltwch â: cah@bangor.ac.uk