Cysylltu:

Michael Rogerson
Swyddog Marchnata Ôl-raddedig
Prifysgol Bangor
Bangor, Gwynedd. LL57 2DG

Tel: +44 (0) 1248 383648
Ffacs: +44 (0) 1248 383268
E-bost: m.rogerson@bangor.ac.uk

Ffioedd, Cyllid ac Ysgoloriaethau

Benthyciad Ol-radd a Chefnogaeth Ychwanegol (Cymru)

  • Mae benthyciad ôl-radd ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru, sy'n gwneud cyrsiau llawn-amser neu ran-amser sy'n arwain at ddyfarnu gradd Meistr.
  • Cafodd benthyciad o £10,280 ei gyflwyno ar gyfer myfyrwyr oedd yn cychwyn cwrs ôl-radd ar ôl 1 Awst 2017.
  • Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018-19, mae benthyciad mwy o £13,000 ar gael i fyfyrwyr o Gymru lle bynnag y byddant yn dewis astudio yn y DU.
  • Hefyd ar gyfer 2018-19, mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth ychwanegol i ôl-raddedigion sy'n dewis astudio yng Nghymru.
  • Ym Mhrifysgol Bangor, bydd hyn yn golygu gwarant o £1,000 o ostyngiad mewn ffioedd. Yn dibynnu ar incwm cartref/ amgylchiadau personal, gall gostyngiad pellach o hyd at £5,000 mewn ffioedd hefyd fod ar gael. Manylion i’w cadarnhau.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

I gael manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsariaethau sydd ar gael, ewch i'r dudalen Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Ffioedd dysgu a Dulliau Talu