Costau byw

Yn ogystal â'ch ffioedd astudio, mae angen i chi ystyried costau ychwanegol llety a byw.

Mae Bangor yn un o'r dinasoedd rhataf ym Mhrydain i fyfyrwyr. Mae’r costau llety'n amrywio o rhwng £50-£90 yr wythnos yn y sector breifat (heb gynnwys biliau), yn dibynnu ar y math o lety, a rhwng £70-£120 yn llety'r Brifysgol (gan gynnwys biliau gwasanaeth).

Mae nifer o opsiynau; yn amrywio o ystafelloedd unigol mewn tai preifat a fflatiau, neuaddau yn y sector breifat a neuaddau preswyl y Brifysgol.

Mae 'cost byw' yn cyfeirio at gostau angenrheidiol yn ychwanegol i'r ffioedd dysgu a llety; bwyd a diod, llyfrau a deunydd astudio, dillad a gwasanaethau ac adloniant.

Mae'r ddwy gost yma yn amrywio gyda gofynion yr unigolyn a'i ffordd o fyw, ond fel arfer rydym yn cynghori i fyfyrwyr gyllido rhwng £6,000 a £8,000 ar gyfer costau llety a byw am y flwyddyn.