Llety

Safle’r Ffriddoedd

JMJNeuadd John Morris-Jones

Mae Neuadd JMJ yn neuadd hunan arlwy en-suite ar Safle’r Ffriddoedd. Mae’n cael ei adnabod fel Neuadd JMJ, Adeilad Bryn Dinas. Mae’r neuaddau ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn y lle cyntaf.

Adeiladwyd y neuaddau isod yn 2009. Maent oll yn neuaddau hunan arlwy, gydag ystafelloedd gwely en-suite. Mae rhai ystafelloedd mawr ar gael am gost ychwanegol. Cliciwch ar enw’r neuadd am fwy o fanylion, yn cynnwys cyfleusterau, hyd cytundeb a phris.

Ffriddoedd site

Adeiladwyd y neuaddau isod yn y 90au. Maent yn neuaddau hunan arlwy gydag ystafelloedd gwely en-suite. Cliciwch ar enw’r neuadd am fwy o fanylion, yn cynnwys cyfleusterau, hyd cytundeb a phris.

ReichelNeuadd Reichel

Cafodd Neuadd Reichel ei hadnewyddu yn 2011. Mae’n neuadd hunan-arlwy o 120 o ysgafelloedd, gyda ceginau ac ystafelloedd molchi i’w rhannu. Mae gan y neuadd gymysgedd o ystafelloedd, yn cynnwys rhai mawr a rhai bach. Cliciwch ar enw’r neuadd am fwy o fanylion, yn cynnwys cyfleusterau, hyd cytundeb a phris.

GarthNeuadd Garth

Mae Neudd Garth yn neuadd ar gyfer myfyrwyr israddedig ac wedi ei leoli ar Ffordd y Coleg. Mae hon yn neuadd hunan-arlwy a gafodd ei hailddatblygu’n 2013. Mae Garth ychydig o funudau o Brif Adeilad y brifysgol ac yn agos iawn at gyfleusterau canol y ddinas.

Pentref y Santes Fair

Mae Pentref y Santes Fair yn ddatblygiad newydd o 600 o ystafelloedd gydag amrywiaeth o lety yn cynnwys fflatiau, ystafelloedd stiwdio a thai tref. Mae yno hefyd bar/caffi, siop, golchdy a chyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd.

Mae lleoliad dyrchafedig y pentref yn golygu bod golygfeydd gwych o’r ddinas.

Safle'r Santes Fair