Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffiliau Alumni Bangor

Proffil Siân James, cyn fyfyrwraig Ysgol Cerddoriaeth Bangor

Proffil Cyn-fyfyriwr - Dewi Merion, aelod o dîm cynhyrchu Pobol y Cwm

Astudiodd Dewi Meirion Newyddiaduraeth a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Bangor. Mae o bellach yn gweithio fel rhan o dîm cynhyrchu Pobol y Cwm.

Nia Haf Jones: Swyddog Ymwybyddiaeth Forol-Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Mae Nia Haf Jones yn gyn-fyfyrwraig Sŵoleg gyda Sŵoleg Môr. Dyma ei chyngor i fyfyrwyr sydd a diddordeb mewn dilyn gyrfa o fewn y maes cadwraeth.