Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llysgennad Digidol Prifysgol Bangor

Mae Adran Marchnata, Recriwtio a Chyfathrebu Prifysgol Bangor yn chwilio am fyfyrwyr israddedig presennol i rannu eu profiad o fywyd prifysgol ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol.

Rydym yn edrych i recriwtio nifer fach o fyfyrwyr sy’n wybodus iawn yn y maes ddigidol ac yn hapus i rannu eu profiad bywyd myfyriwr ar y cyfryngau cymdeithasol ac i ddod yn llysgenhadon digidol. Bydd disgwyl i chi greu cynnwys i'w rhannu ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Prifysgol Bangor, fel Facebook, Instagram a Twitter. O bryd i'w gilydd, efallai y bydd gofyn hefyd i chi, rannu newyddion da am Prifysgol Bangor, ei fyfyrwyr a'i chyn-fyfyrwyr ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Beth sydd rhaid i mi ei wneud?

Bydd angen i chi rannu eitemau ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithsol pob wythnos. Gallai'r rhain fod yn luniau neu fideos byr sy'n portreadu bywyd myfyriwr – o ddarlithoedd i gerdded mynyddoedd, o ddigwyddiadau cerddorol i deithiau maes!

Beth yw’r buddion?

Byddwch chi yn gweithio gyda Tim Marchnata Digidol a Tim Cyfathrebu’r Brifysgol i ennill sgiliau gwerthfawr ar gyfer eich CV. Byddwch hefyd yn cael y dewis i weithio ar ddiwrnodau agored y Brifysgol yn ogystal â digwyddiadau eraill.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon bydd angen i chi lenwi ffurflen gais, gan amlinellu pam yr hoffech chi fod yn Llysgennad Digidol ac esbonio pam yr ydych yn addas ar gyfer y rôl. Bydd hefyd angen i chi gyflwyno enghraifft o’ch gwaith creadigol sy'n disgrifio pam ddewisoch chi i astudio ym

Mhrifysgol Bangor a’c eich profiad myfyrwyr hyd yn hyn. Gall eich gwaith creadigol fod yn un o'r canlynol:

  • blog (200-300 o eiriau mewn darn) gan gynnwys un ddelwedd wreiddiol
  • cyfres o bedwar llun neu fideo ar Instagram, ynghyd a’r capsiynau
  • fideo byr, dim mwy na 60 eiliad

Rhaid i chi eisoes fod yn cyfrannu at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol cyhoeddus (e.e. Facebook, Instagram, Twitter, blog, Tumblr, sianel YouTube ac ati), nodwch y ddolen i’ch cyfrifon.

Os oes gennych ddiddordeb cymryd rhan, cyflwynwch eich cais i socialmedia@bangor.ac.uk.