Cysylltwch â ni

Beth bynnag yw eich ymholiad, cysylltwch â ni drwy godi'r ffôn neu e-bostiwch gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. Os ydych yn ansicr ynglyn â pha rif i'w ddefnyddio, ffoniwch 01248 382005 a gofynwch i gael siarad ag un o'n cynghorwyr recriwtio myfyrwyr.

Ein cyfeiriad ebost yw: marchnata@bangor.ac.uk

Swyddfa Derbyniadau

Ffôn: 01248 383717
e-bost: admissions@bangor.ac.uk

Diwrnod Agored ac Ymweliadau eraill

Ffôn: 01248 388143
e-bost: diwrnodagored@bangor.ac.uk

Prospectws a Llenyddiaeth arall y Brifysgol

Ffôn: 01248 382005 / 383561
e-bost: prospectus@bangor.ac.uk

Swyddfa Llety

Ffôn: +44 (0)1248 382667
E-bostl: halls@bangor.ac.uk

Gwasanaeth Anabledd

Cymorth i fyfyrwyr gydag anableddau a phroblemau iechyd parhaus

Ffôn: 01248 382032
E-bost: disabilityservice@bangor.ac.uk

Gwasanaethau Myfyrwyr

Ffôn: 01248 38 2024
E-bost: studentservices@bangor.ac.uk

Gwasanaeth Dyslecsia

Cefnogi i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu penodol (ADP)
Ffôn: 01248 383620
e-bost: myfyriwr-dyslecs@bangor.ac.uk

Llinell Gymorth System Glirio

Ffôn: 0800 085 1818


Switsfwrdd y Brifysgol: 01248 351151