Cwrdd â'r Llysgenhadon Digidol

Myfyrwyr o Brifysgol Bangor yw ein Llysgenhadon Digidol sy'n hapus i rannu eu profiad fel myfyrwyr ar gyfryngau digidol i roi blas go iawn o fywyd myfyrwyr i chi.

Mae mwy am ein Llysgenhadon Digidol isod...

Sam Hardy

Mae Sam Hardy yn astudio Sŵoleg gyda Chadwraeth.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Rwy'n mwynhau ffotograffiaeth ac mae'n rhywbeth yr wyf yn angerddol amdano."

Mwy am Sam...

Rwy'n mwynhau ffotograffiaeth ac mae'n rhywbeth yr wyf yn angerddol amdano. Mae gan Brifysgol Bangor a'r ardal gyfagos olygfeydd anhygoel ac yn leoliad rhagorol i ddefnyddio fy sgiliau ffotograffiaeth. Dwi'n hoffi seiclo, felly mae bod yn yr awyr agored yn grêt. Rwy'n Is-lywydd i'r Gymdeithas Ffotograffiaeth ac yn cael llawer o gyfleoedd i dynnu lluniau ar gyfer amryw o ddigwyddiadau i fyfyrwyr yn y brifysgol.

 

Alice Florence John

Mae Alice Florence John, 22 oed o Fangor, yn fyfyriwr Marchnata ail flwyddyn.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Mae hwn yn gyfle gwych i mi rannu fy mhrofiadau ym Mhrifysgol Bangor. Dwi wedi mwynhau tynnu lluniau bob amser a thrwy hynny gadw eiliadau cyffrous a hyfryd."

Mwy am Alice...

Mae hwn yn gyfle gwych i mi rannu fy mhrofiadau ym Mhrifysgol Bangor. Dwi wedi mwynhau tynnu lluniau bob amser a thrwy hynny gadw eiliadau cyffrous a hyfryd.  Rwy'n teimlo'n freintiedig cael teithio efo ffrindiau ac felly dwi'n mwynhau eu cofnodi.   Dwi'n mwynhau defnyddio cyfryngau cymdeithasol, ac Instagram yn arbennig!

Wiktoria Moskwa

O Wlad Pwyl y daw Wiktoria Moskwa, sy'n fyfyriwr ail flwyddyn Astudiaethau Ffilm gyda Theatr a Pherfformio

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Mae dod yn Llysgennad Digidol yn swnio fel cyfle perffaith i mi gael profiad a chreu pethau newydd."

Mwy am Wiktoria...

Mae dod yn Llysgennad Digidol yn swnio fel cyfle perffaith i mi gael profiad a chreu pethau newydd.  Fel arlunydd, dwi wrth fy modd yn rhannu fy ngwaith gyda phobl eraill a byddwn yn fwy na pharod i ddefnyddio fy sgiliau i roi amlygrwydd i fywydau myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor; mae'n lle perffaith i astudio ac yn rhoi llawer o gyfleoedd i chi.

 

Mary Fomichova

O Lundain y daw Mary Fomichova, sy'n 24 oed ac yn fyfyriwr ail flwyddyn Sŵoleg Fertebratiaid.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Mae hon yn swyddogaeth berffaith i mi gan fy mod yn brysur iawn ar gyfryngau cymdeithasol ac wrth fy modd efo ffotograffiaeth, yn arbennig byd natur ac awyrennau."

Mwy am Mary...

Mae hon yn swyddogaeth berffaith i mi gan fy mod yn brysur iawn ar gyfryngau cymdeithasol ac wrth fy modd efo ffotograffiaeth, yn arbennig byd natur ac awyrennau.  Dwi eisiau cyfleu rhagoriaeth academaidd Bangor a'i hawyrgylch gynnes a chyfeillgar.

Rebekah Bullen Calderbank

Myfyriwr Seicoleg ail flwyddyn yw Rebekah Bullen Calderbank, 19 oed o Wigan.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Dwi bob amser yn hoff iawn o roi lluniau o Fangor a'r ardal gyfagos ar Facebook, Instagram a Twitter."

Mwy am Rebekah...

Dwi bob amser yn hoff iawn o roi lluniau o Fangor a'r ardal gyfagos ar Facebook, Instagram a Twitter.   Dwi'n mwynhau dangos harddwch Bangor i bawb er mwyn dangos iddynt pa mor wych yw bod yma.  Mae Bangor wirioneddol wedi dod yn gartref oddi cartref i mi a dwi eisiau i bobl eraill deimlo'r un fath efallai drwy ymweld eu hunain â rhai o'r lleoedd dwi'n eu cyflwyno drwy luniau.