Cwrdd â'r Llysgenhadon Digidol

Myfyrwyr o Brifysgol Bangor yw ein Llysgenhadon Digidol sy'n hapus i rannu eu profiad fel myfyrwyr ar gyfryngau digidol i roi blas go iawn o fywyd myfyrwyr i chi.

Mae mwy am ein Llysgenhadon Digidol isod...

Arta Crossman

Mae Arta Crossman yn astudio Seicoleg.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Rwyf wrth fy modd yn tynnu lluniau a'u golygu ar y cyfryngau cymdeithasol."

Mwy am Arta...

Cefais brofiad gwych yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, ac mae bod yn Llysgennad digidol yn rhoi cyfle i mi rannu'r profiadau hyn gyda darpar fyfyrwyr, a rhai sydd angen syniadau am le i ymweld ag o gwmpas y Brifysgol. Rwyf wrth fy modd yn tynnu lluniau a'u golygu ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yna eu rhannu gyda chynulleidfa ehangach. 

Yn ystod fy ail flwyddyn, byddaf yn Gadeirydd y Gymdeithas Grefftau a byddaf yn annog pobl yn y Brifysgol i ddangos eu hochr greadigol drwy rannu delweddau o greadigaethau gan ddefnyddio deunydd wedi'i ailgylchu.  

Mae gan Brifysgol Bangor clybiau, cymdeithasau a dyddiau allan i archwilio’r ardaloedd lleol anhygoel. Dyna pam y dewisais Fangor, i wneud y gorau o'm profiad fel myfyriwr. 

 

Sophia Foster

Mae Sophia yn astudio Busnes a Seicoleg.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Rwyf yn caru gogledd Cymru ac yn crwydro’n aml."

Mwy am Sophia...

Dewisais Fangor oherwydd yr ardal. Rwy'n hoff iawn o’r awyr agored, ac yr ydwyf wedi cyfle gwych i roi cynnig ar gymaint o glybiau diddorol - na allwn byth ei wneud fel arall! Mae’r Ysgol Seicoleg yn wych hefyd. Maent yn gwneud y cwrs mor ddiddorol, gan ystyried y cydbwysedd o ran llwyth gwaith/bywyd. Rwy'n credu bod Prifysgol Bangor yn lle mor anhygoel, gyda chymaint o ddigwyddiadau a diwylliant gwych. Rwyf yn caru gogledd Cymru ac yn crwydro’n aml. Dw i wir ddim yn gallu dychmygu dewis prifysgol wahanol!

Luke Earnshaw

Mae Luke Earnshaw yn astudio Seicoleg.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Dw i'n mwynhau tynnu lluniau a’u rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol."

Mwy am Luke ...

Dw i'n mwynhau tynnu lluniau a’u rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol, yn dweud stori fel bod pobl eraill yn gallu darganfod llefydd ac anturiaethau newydd. Rwy'n gynrychiolydd Ymddiriedolaeth Seicolegol Prydain ac yn gynrychiolydd Cymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain, ac rwyf hefyd yn rhedwr brwd. 

Dewisais Brifysgol Bangor am ei bod yn lle bach a chyfeillgar ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri gyda'r mynyddoedd o fewn cyrraedd. Mae gan Brifysgol Bangor gyfleusterau rhagorol gyda'r Ysgol Seicoleg yn meddu ar sganiwr fMRI a labordai EEG. Mae’r neuaddau preswyl o fewn 5-10 munud i'r prif gampws a chanol y ddinas, felly does dim angen poeni am gael cerbyd na chludiant cyhoeddus.

 

Dylan Hannigan

Mae Dylan yn astudio MSc Cyfryngau a Rheoli Rhyngwladol.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Roeddwn i eisiau bod yn Llysgennad Digidol er mwyn i mi allu dangos lleoliad anhygoel Bangor."

Mwy am Dylan..

Roeddwn i eisiau bod yn Llysgennad Digidol er mwyn i mi allu dangos lleoliad anhygoel Bangor.  Dewisais Fangor am fy mod yn credu nad oes lle arall tebyg iddo, mae yna deimlad cymunedol a rhai o'r golygfeydd a'r lleoliadau mwyaf prydferth sy'n wahanol i unrhyw le arall yn y byd. Dewisais Fangor hefyd oherwydd yr holl gyfleoedd y maent yn eu rhoi i fyfyrwyr i ddod o hyd i glwb neu gymdeithas chwaraeon lle maent yn perthyn. 

Yn ystod fy nghyfnod ym Mangor fel myfyriwr israddedig roeddwn yn aelod o'r Clwb Tenis. Yn fy mlwyddyn olaf, roeddwn yn gapten y clwb. Roedd hyn yn gyfle gwych i weithio gydag aelodau eraill y Pwyllgor a hefyd cwrdd â llawer o ffrindiau newydd. Roeddwn hefyd yn Llywydd Enactus, lle cefais gyfle gwych i greu prosiectau sy'n helpu i roi'n ôl i gymuned Bangor. 

Mae bod yn rhan o gymdeithas yn ffordd wych i fyfyrwyr wneud ffrindiau gyda diddordebau tebyg a gwneud atgofion anhygoel!