Cwrdd â'r Llysgenhadon Digidol

Myfyrwyr o Brifysgol Bangor yw ein Llysgenhadon Digidol sy'n hapus i rannu eu profiad fel myfyrwyr ar gyfryngau digidol i roi blas go iawn o fywyd myfyrwyr i chi.

Mae mwy am ein Llysgenhadon Digidol isod...

Alice Florence John

Mae Alice Florence John, 22 oed o Fangor, yn fyfyriwr Marchnata ail flwyddyn.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Mae hwn yn gyfle gwych i mi rannu fy mhrofiadau ym Mhrifysgol Bangor. Dwi wedi mwynhau tynnu lluniau bob amser a thrwy hynny gadw eiliadau cyffrous a hyfryd."

Mwy am Alice...

Mae hwn yn gyfle gwych i mi rannu fy mhrofiadau ym Mhrifysgol Bangor. Dwi wedi mwynhau tynnu lluniau bob amser a thrwy hynny gadw eiliadau cyffrous a hyfryd.  Rwy'n teimlo'n freintiedig cael teithio efo ffrindiau ac felly dwi'n mwynhau eu cofnodi.   Dwi'n mwynhau defnyddio cyfryngau cymdeithasol, ac Instagram yn arbennig!

Robert Jones

Mae Robert Jones, 20 oed o Jersey yn fyfyriwr Gwyddorau Meddygol ar ei drydedd flwyddyn.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Rydw i eisiau defnyddio'r rôl hon i rannu fy mhrofiadau o weithgareddau a bywyd myfyriwr ym Mangor nad ydi pawb yn cael eu gweld. " 

Mwy am Robert...

Rydw i eisiau defnyddio'r rôl hon i rannu fy mhrofiadau o weithgareddau a bywyd myfyriwr ym Mangor nad ydi pawb yn cael eu gweld.  Rydw i'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd i dynnu sylw at yr amrywiaeth eang o weithgareddau a'r tirwedd hardd cyfagos.   

Fern Wilson

Myfyriwr Cerddoriaeth 20 oed o Nottingham yw Fern Wilson.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Dwi'n un hynod drefnus, gweithgar a brwdfrydig a fydd yn mwynhau'r cyfle yma i rannu fy mhrofiadau yn y brifysgol."

Mwy am Fern...

Dwi'n un hynod drefnus, gweithgar a brwdfrydig a fydd yn mwynhau'r cyfle yma i rannu fy mhrofiadau yn y brifysgol.   Dwi'n cynnwys llawer o wybodaeth am fy ffitrwydd ac iechyd yn fy nghyfraniadau i gyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys fy mlog sydd â llawer o gynghorion i fyfyrwyr ar sut i gadw'n heini ar gyllideb dynn, sut i wneud prydau bwyd iach a fforddiadwy a sut i gadw cydbwysedd rhwng gwaith prifysgol a gwaith a gweithgareddau eraill.

Mohammad Bazil Bin Mohd Shahriman

Mae Mohammad Bazil Bin Mohd Shahriman, sy'n 21 oed ac yn dod o Malaysia, yn fyfyriwr trydedd flwyddyn yn astudio Gwyddorau'r Amgylchedd.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Rydw i'n ymfalchïo ym Mangor, ac rydw i eisiau rhannu fy hoffter o'r   brifysgol gyda gweddill y byd."

Mwy am Mohammad...

Rydw i'n ymfalchïo ym Mangor, ac rydw i eisiau rhannu fy hoffter o'r   brifysgol gyda gweddill y byd.  Rydw i eisoes o bryd i'w gilydd yn rhannu'r pethau hynny ym Mangor sy'n fy nghyfareddu gyda ffrindiau a theulu drwy gyfryngau cymdeithasol.

Steffan Nicholas

Mae Steffan Nicholas, 20 oed o Gaerfyrddin, yn fyfyriwr trydedd flwyddyn Addysg Gynradd gyda SAC

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Gwelaf bwysigrwydd bod yn Llysgennad Digidol fel un sydd wedi manteisio ar edrych ar lu o luniau a chlipiau fideos gan fyfyrwyr y gorffennol, ac mae hyn oll wedi bod o gymorth imi wrth wneud y penderfyniad hollbwysig o ddewis prifysgol. "

Mwy am Steffan...

Gwelaf bwysigrwydd bod yn Llysgennad Digidol fel un sydd wedi manteisio ar edrych ar lu o luniau a chlipiau fideos gan fyfyrwyr y gorffennol, ac mae hyn oll wedi bod o gymorth imi wrth wneud y penderfyniad hollbwysig o ddewis prifysgol.  Mae hyn yn gyfle gwych i mi rannu yr hyn sydd gan Bangor i’w gynnig yn unigryw yma yng Nghogledd Cymru.

Wiktoria Moskwa

O Wlad Pwyl y daw Wiktoria Moskwa, sy'n fyfyriwr ail flwyddyn Astudiaethau Ffilm gyda Theatr a Pherfformio

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Mae dod yn Llysgennad Digidol yn swnio fel cyfle perffaith i mi gael profiad a chreu pethau newydd."

Mwy am Wiktoria...

Mae dod yn Llysgennad Digidol yn swnio fel cyfle perffaith i mi gael profiad a chreu pethau newydd.  Fel arlunydd, dwi wrth fy modd yn rhannu fy ngwaith gyda phobl eraill a byddwn yn fwy na pharod i ddefnyddio fy sgiliau i roi amlygrwydd i fywydau myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor; mae'n lle perffaith i astudio ac yn rhoi llawer o gyfleoedd i chi.

Catrin Jones

Myfyriwr pedwaredd flwyddyn yn astudio Llenyddiaeth Saesneg yw Catrin Jones, 21 oed o Littlestone

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Dwi'n credu bod gweld bywyd prifysgol ar gyfrif cyfryngau cymdeithasol rhywun yn rhoi darlun cywir iawn o'r hyn y dylech ei ddisgwyl."

Mwy am Catrin...

Dwi'n credu bod gweld bywyd prifysgol ar gyfrif cyfryngau cymdeithasol rhywun yn rhoi darlun cywir iawn o'r hyn y dylech ei ddisgwyl.   Bydd dod yn Llysgennad Digidol yn fy ngalluogi i gyfleu pa mor bleserus ydi bywyd ym Mangor a'r anturiaethau cudd y gellwch eu cael tu allan i'ch astudiaeth.  

Hannah Limberger

Mae Hannah Limberger, 23 o Derby, yn fyfyriwr trydedd flwyddyn Cadwraeth Amgylcheddol

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Bydd yn fy ngalluogi i ddangos ar gyfryngau cymdeithasol pa mor ddefnyddiol a phwysig yw cyrsiau amgylcheddol a pha mor wych yw eu hastudio ym Mhrifysgol Bangor!"

Mwy am Hannah...

Bydd yn fy ngalluogi i ddangos ar gyfryngau cymdeithasol pa mor ddefnyddiol a phwysig yw cyrsiau amgylcheddol a pha mor wych yw eu hastudio ym Mhrifysgol Bangor!  Byddwn yn cael cyfle hefyd i ddangos y cyfleoedd gwych y mae bod yn fyfyriwr ym Mangor wedi eu rhoi i mi, yn cynnwys teithiau maes niferus iawn a chwrs maes cyffrous iawn yn Ghana.

Jacob-Henry Camps

JMyfyriwr Seicoleg ail flwyddyn yw Jacob-Henry Camps, 19 oed. 

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Dwi'n ffotograffydd brwd sy'n defnyddio ffotograffiaeth i fynegi fy hun."

Mwy am Jacob...

Dwi'n ffotograffydd brwd sy'n defnyddio ffotograffiaeth i fynegi fy hun.  Dwi'n hoff iawn o dynnu lluniau tirwedd ac yn credu bod hynny'n ffordd wych o ddangos i fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr bopeth sydd gan Fangor i'w gynnig.

Mary Fomichova

O Lundain y daw Mary Fomichova, sy'n 24 oed ac yn fyfyriwr ail flwyddyn Sŵoleg Fertebratiaid.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Mae hon yn swyddogaeth berffaith i mi gan fy mod yn brysur iawn ar gyfryngau cymdeithasol ac wrth fy modd efo ffotograffiaeth, yn arbennig byd natur ac awyrennau."

Mwy am Mary...

Mae hon yn swyddogaeth berffaith i mi gan fy mod yn brysur iawn ar gyfryngau cymdeithasol ac wrth fy modd efo ffotograffiaeth, yn arbennig byd natur ac awyrennau.  Dwi eisiau cyfleu rhagoriaeth academaidd Bangor a'i hawyrgylch gynnes a chyfeillgar.

Rebekah Bullen Calderbank

Myfyriwr Seicoleg ail flwyddyn yw Rebekah Bullen Calderbank, 19 oed o Wigan.

Dod yn Llysgennad Digidol...

"Dwi bob amser yn hoff iawn o roi lluniau o Fangor a'r ardal gyfagos ar Facebook, Instagram a Twitter."

Mwy am Rebekah...

Dwi bob amser yn hoff iawn o roi lluniau o Fangor a'r ardal gyfagos ar Facebook, Instagram a Twitter.   Dwi'n mwynhau dangos harddwch Bangor i bawb er mwyn dangos iddynt pa mor wych yw bod yma.  Mae Bangor wirioneddol wedi dod yn gartref oddi cartref i mi a dwi eisiau i bobl eraill deimlo'r un fath efallai drwy ymweld eu hunain â rhai o'r lleoedd dwi'n eu cyflwyno drwy luniau.