Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Newyddion Myfyrwyr Diweddaraf

‘Life as an Attorney General of British Antarctica’

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2020

Medal Arian i Joe ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad Athletau BUCS

Enillodd derbynnydd Ysgoloriaeth Chwaraeon Prifysgol Bangor fedal arian ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad Athletau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) ym Mharc Holyrood, Caeredin yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2020

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, mae Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr talentog ym maes chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio am radd mewn unrhyw bwnc.

Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a llwyddiant mewn chwaraeon. Eu pwrpas yw helpu myfyrwyr dawnus o safon uchel i gyfuno eu hastudiaethau academaidd â’u perfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn botensial.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2020