Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Rhagfyr 2010

Cystadleuaeth Syniadau Busnes yn creu posibiliadau diddorol

Gêm antur awyr agored sy’n hyrwyddo diddordeb mewn hanes yw’r syniad busnes  diddorol sydd wedi bachu dychymyg y beirniaid mewn Cystadleuaeth Fusnes ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Rhagfyr 2010

Myfyrwyr mentrus yn cynnal Marchnad Nadolig

Cychwynnodd dathliadau’r Nadolig ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar efo Ffair Nadolig Myfyrwyr. Cymerodd dros 80 o fyfyrwyr, yn llawn ysbryd menter, ran yn y digwyddiad, a drefnwyd gan Broject Byddwch Fentrus, a daeth dros 500 o ymwelwyr i’r ffair.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2010

Taith i’r Unol Daleithiau i sŵolegwyr Bangor

Mae grŵp o fyfyrwyr o ogledd Cymru wedi dychwelyd o daith ymchwil lle buont yn cerdded trwy gorsydd, yn canŵio trwy fangrofau ac yn nofio dros riffiau cwrel.

 

Fel rhan o’u graddau sŵoleg, treuliodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor wythnos yn y Bytholwerni yn Fflorida yn astudio bywyd gwyllt unigryw'r ardal.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2010

Prifysgol Bangor yn dyfarnu Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Chwaraeon

Daeth  y goreuon o blith athletwyr a  chwaraewyr y Brifysgol a’r gymuned leol ynghyd yn ddiweddar i dderbyn gwobrwyon gan Brifysgol Bangor.

Mae’r Brifysgol yn dyfarnu Ysgoloriaethau  Chwaraeon i  fyfyrwyr sydd wedi dangos eu dawn yn eu maes chwaraeon dewisol.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2010