Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Ebrill 2011

Myfyrwyr Cyfraith Bangor yn Ennill Tystysgrifau BPP

Bu wythdeg tri o fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith, Bangor, yn teithio i Fanceinion yn ddiweddar er mwyn cwblhau cwrs Ymwybyddiaeth Fasnachol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2011

Rhodd o gymorth o Fangor i Japan

Mae myfyrwyr o Japan sy’n astudio ym Mhrifysgol Bangor wedi medru cyfrannu dros £7,500 tuag at Gymdeithas y Groes Goch Japan.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2011

Myfyrwraig wedi ennill iPad ar ol ymweld a'r Ffair Cyrsiau Ôl-raddedig

Pan aeth Joanne Keeler i’r Ffair Cyrsiau Ôl-raddedig ym mis Chwefror, ychydig a sylweddolai y byddai hi nid yn unig yn cael cyfle i ddysgu am ei hopsiynau ôl-radd, ond y byddai cyn bo hir hefyd yn ymfalchïo mewn iPad newydd sbon! 

 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ebrill 2011

Pysgota am Lwyddiant

Mae Sw Môr Môn yn un o nifer o fusnesau sy’n manteisio ar GO Wales, menter sy’n darparu lleoliadau a chyfnodau blas ar waith i raddedigion o brifysgol mewn maes sy’n gysylltiedig â’u gradd.  Mae GO Wales yn cynnig cyfleoedd sy’n darparu sgiliau a phrofiad rhagorol i wella CV rhywun â gradd yn yr hinsawdd economaidd anodd yma.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ebrill 2011

Myfyrwyr yn gwirfoddoli ar brojectau Gwynedd Werdd

Mae prosiect amgylcheddol newydd a sefydlwyd gan Gwynedd Werdd, rhan o Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor, wedi profi’n boblogaidd iawn gyda myfyrwyr yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ebrill 2011

Myfyrwyr yn modelu ar gyfer y Brifysgol!

Cafodd rhai o fyfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor seibiant o astudio a blas ar fywyd o flaen y camera wrth iddynt fodelu ar gyfer un o gyhoeddiadau allweddol Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2011