Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mehefin 2011

Cymdeithas y Gyfraith yn Ymweld â Llundain a Chaerdydd

Bu aelodau o Gymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith Bangor yn dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gydag ymweliadau i Lundain a Chaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2011

Llys y Goron yn Cynnal Rownd Derfynol y Ffug Lys Cymraeg

Cynhelir rownd derfynol cystadleuaeth Ffug Lys gyfrwng Cymraeg Ysgol y Gyfraith yn Llys y Goron, Caernarfon, yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2011

Myfyrwyr Marchnata yn Cyfleu’r Neges gydag Ymgyrch Ailgylchu

Cynhaliwyd ymgyrch i fynd i’r afael â phroblem gwastraff diwedd y tymor ym Mangor gan y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru.

Y myfyrwyr eu hunain oedd yn gyfrifol am yr ymgyrch tafod yn y boch, dan arweiniad aelodau o Gymdeithas Farchnata’r Brifysgol – myfyrwyr Marchnata Emma-Louise Jones, Ffion Haf Jones a Yueun Chung.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin 2011

Cyfleu’r neges efo ‘Hei Pync sortia dy Jync’

Cynhaliwyd ymgyrch i fynd i’r afael â phroblem gwastraff diwedd y tymor ym Mangor gan y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, Cyngor Gwynedd a Heddlu Gogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2011

Gwaith myfyriwr Bangor i ymddangos yng Ngwyl BEAM

Mae gŵyl sy’n hyrwyddo technoleg greadigol o fewn Cerddoriaeth yn cynnwys arddangosfa o waith cyn fyfyriwr Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2011

Myfyrwraig PhD o Fangor yn cael ei dewis fel rhan o’r Ddirprwyaeth yn y Gemau Olympaidd Arbennig 2011.

Mae Niamh-Elizabeth Reilly, 27, myfyrwraig  PhD o fewn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor, wedi cael ei dewis fel rhan o’r Ddirprwyaeth ar gyfer y Gemau Olympaidd Arbennig yn Athens ym mis Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2011

Nawdd Unigryw i Fyfyriwr PhD Ysgol Busnes Bangor

Bydd 5 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn graddio gyda PhD eleni, ond mae rhywbeth arbennig amdan PhD Anahita Baregheh.

Mewn partneriaeth unigryw gydag Ysgol Busnes Bangor, noddwyd astudiaethau Anahita gan BIC Innovation, ymgynghoriaeth busnes a leolwyd ym Mangor, ac i bwy fu Anahita yn gweithio’n rhan amser yn ystod y flwyddyn derfynol o’i hastudiaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2011

Myfyriwr y Gyfraith yn cael ei dewis ar gyfer cwrs gwerthfawr

Mae myfyrwraig sydd yn astudio’r Gyfraith ym Mangor wedi derbyn cyfle unigryw i ennill sgiliau hanfodol ar gyfer gyrfa gyfreithiol broffesiynol ar ôl cael ei dewis i fynychu ysgol breswyl o fri ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf y gyfraith yn Llundain.   

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2011

Myfyrwyr Bangor yn cyflwyno Syniadau Busnes Disglair

Mae myfyrwyr mentrus ym Mhrifysgol Bangor wedi dangos eu sgiliau busnes yn rownd gyntaf cystadleuaeth genedlaethol sy’n cael ei chynnal gan Santander.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2011

Myfyrwyr Bangor yn llwyddiannus yn Eisteddfod yr Urdd

Mae dwy o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobrau o bwys yn Eisteddfod yr Urdd hyd yn hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2011