Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Awst 2011

Myfyrwraig yn cael cyfle i roi iaith ar waith gyda Canolfan Bedwyr

Mae Katharine Young o Flaenau Ffestiniog wedi cael cyfle i wneud deg wythnos o brofiad gwaith gyda uned gyfieithu’r Brifysgol, Canolfan Bedwyr, cyn iddi symud i Ffrainc i astudio yn ei thrydedd blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Awst 2011

Wedi drysu dros eich hawliau cyfreithiol? Mae myfyrwyr y Gyfraith Bangor yma i helpu...

Mae myfyrwyr y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor yn cynnig cyflwyniadau am ddim i sefydliadau lleol i helpu i wella dealltwriaeth pobl o'u hawliau cyfreithiol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2011

Graddedigion Bangor - yn fwy bodlon na'r myfyriwr cyfartalog

Wrth i'r ymgiprys blynyddol am leoedd prifysgol ddechrau, bydd y myfyrwyr hynny sy'n troi eu golygon at Brifysgol Bangor yn falch o wybod y byddant yn ymuno â rhai o fyfyrwyr mwyaf bodlon Cymru.

Mae canlyniadau’r arolwg cenedlaethol diweddaraf ar foddhad myfyrwyr yn rhoi darlun cadarnhaol iawn o’r addysg a'r gofal a roddir i fyfyrwyr prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Awst 2011

Seremoni Graddio Ysgol Busnes Bangor 2011

Bu dros 300 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn dathlu eu graddio mewn heulwen fendigedig ar Ddydd Sadwrn, 9fed o Orffennaf 2011.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2011

Myfyriwr yn rasio yn erbyn y cloc i achub un o’r gwyfynod mwyaf prin yng Nghymru

Mae myfyriwr yn byw mewn ambiwlans wedi ei addasu mewn coetir yn Sir Fynwy wrth iddo rasio yn erbyn y cloc i achub un o’r gwyfynod mwyaf prin yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2011

Myfyriwr o Fangor yn ennill Gwobr Myfyriwr sy’n Gwirfoddoli’r Flwyddyn

Dyfarnwyd Steve Barnard yn Fyfyriwr sy’n Gwirfoddoli’r Flwyddyn gan fudiad Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau (BUCS) yn eu cinio blynyddol yn Leeds eleni

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2011