Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Hydref 2011

Prifysgol Bangor ar eich ffôn symudol ...

Mae Prifysgol Bangor yn un o’r prifysgolion cyntaf yn y DU i lansio ‘gwefan symudol’ gyda’r bwriad o ddenu myfyrwyr newydd. Mae’r wefan yn manteisio ar y we symudol i roi mynediad at amrywiaeth o wasanaethau ar y we ar gyfer staff a myfyrwyr presennol hefyd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2011

Mae ar broject gan fyfyrwyr y Gyfraith Bangor angen eich pleidlais CHI

Mae project a sefydlwyd ac a gynhelir gan israddedigion Ysgol Y Gyfraith Bangor yn ymgiprys am wobr ariannol fawr.

Mae Cyfraith Stryd yn cymryd rhan yn y cynllun NatWest Community Force lle mae elusennau a phrojectau ar draws Prydain yn cystadlu am wobr o £6,000 i’w helpu i ddatblygu eu cynlluniau ymhellach.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2011

Cynllun Newydd i Hybu Cyflogadwyedd Myfyrwyr y Gyfraith ym Mangor

Mae Ysgol y Gyfraith, Bangor yn un o Ysgolion academaidd cyntaf y Brifysgol i dreialu menter newydd sy’n anelu at wneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy.  

Bwriad Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yw ceisio gwella rhagolygon gyrfaol myfyrwyr Bangor trwy eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar y cyd â’u cyrsiau a rhai allgyrsiol, megis lleoliadau gwaith, gwirfoddoli, gwaith rhan-amser a dysgu medrau newydd. Mae’r cynllun yn gwahodd myfyrwyr i ddatblygu’r math o fedrau trosglwyddadwy a fydd yn profi’n werthfawr mewn marchnad swyddi i raddedigion sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2011

Croesawu’r Ffagl Olympaidd i Brifysgol Bangor

Bydd pobl leol yn cael y cyfle i gael tynnu eu llun gyda’r Ffagl Olympaidd fel rhan o baratoadau Bangor i groesawu’r Fflam Olympaidd i’r ddinas gwanwyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2011

Un o raddedigion Bangor yn cipio gwobr Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt Prydeinig

Mae cyn fyfyriwr Bioleg Forol Gymhwysol Prifysgol Bangor wedi ennill gwobr fawreddog ffotograffiaeth bywyd gwyllt. Cipiodd Richard Shucksmith o Ynys Shetland wobr gyntaf y British Wildlife Photography Awards 2011 am ei lun gwefreiddiol o slefren fôr.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2011