Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Ionawr 2012

Gwobrwyo Myfyrwyr am Wirfoddoli

Cynhaliwyd seremoni flynyddol Gwobrau’r  Uchel Siryf ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Gwobr yr Uchel Siryf yn cydnabod ac yn gwobrwyo ymdrechion gwirfoddoli gan fyfyrwyr Bangor fel unigolion ac mewn grwpiau.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2012

O Fangor i Frwsel: Myfyrwyr y Gyfraith a Busnes yn uno ar daith i Ewrop

Unodd myfyrwyr o Ysgol Busnes Bangor ac Ysgol y Gyfraith, Bangor ar gyfer taith astudio i sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop, dan nawdd Jill Evans, ASE, a brofodd yn agoriad llygaid iddynt.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2012

Dau dîm i gynrychioli Bangor yn rownd gynderfynol yr IBM Universities Business Challenge

Mae dau dîm o fyfyrwyr yn Ysgol Busnes Bangor wedi llwyddo i fynd drwodd i rownd gynderfynol yr IBM Universities Business Challenge 2012.

Mae’r IBM Universities Business Challenge yn gystadleuaeth o bwys lle mae israddedigion o brifysgolion ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn cymryd rhan mewn cyfres o sefyllfaoedd busnes realistig ond ffug.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2012

Undeb Myfyrwyr Bangor â chyfle i ennill mwy o wobrau

Yn dilyn ennill tair gwobr amgylcheddol o bwys y llynedd, mae Undeb Myfyrwyr Bangor yn falch o fod wedi cyrraedd rowndiau terfynol Her Gyfathrebu’r Ecologist unwaith eto.  

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2012

Mae Myfyrwr wedi ennill Ysgoloriaethau Rhagoriaeth

Mae tri myfyrwr Ysgol Ieithoedd Modern wedi ennill Ysgoloriaethau Rhagoriaeth. Darllenwch eu straeon yma...

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2012

Mae Rosie newydd dderbyn Gwobr Otto Harpner

Mae Rosie MacLeod, myfyrwraig ôl-raddedig yn Ysgol Ieithoedd Modern ym Mangor, newydd dderbyn GWOBR OTTO HARPNER, a ddyfarnwyd gan y Gymdeithas Eingl-Awstriaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ionawr 2012

Un o Raddedigion SENRGY yn ennill gwobr ‘Peiriannydd Amgylcheddol Ifanc y Flwyddyn’ 2011

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2012

Mae rhaglen ddogfen gan fyfyrwyr wedi ei rhoi ar restr fer categori ffeithiol gwobrau Ffresh, Gŵyl Ddelwedd Symudol Myfyrwyr Cymru.

Mae rhaglen ddogfen gan fyfyrwyr ail flwyddyn yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau wedi ei rhoi ar restr fer categori ffeithiol gwobrau Ffresh, Gŵyl Ddelwedd Symudol Myfyrwyr Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2012

Student work shorlisted for the Ffresh Award: Student Moving Image Festival Of Wales.

Second year SCSM documentary project has been shortlisted in the factual category at Ffresh, the Student Moving Image Festival Of  Wales. 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2012

Myfyriwr y Gyfraith o Fangor yw’r gorau yng Nghymru

Mae myfyriwr Ysgol y Gyfraith Bangor wedi cael ei henwi fel y myfyriwr Cyfraith gorau mewn unrhyw brifysgol Cymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2012

Y modiwl Rheoli Chwaraeon Proffesiynol mor boblogaidd ag erioed

Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr yr ail flwyddyn sy’n dewis y modiwl Rheoli Chwaraeon Proffesiynol yn cymryd rhan mewn ymweliad astudio dau ddiwrnod â Norwich City FC fel y gallant weld sut mae defnyddio'r ddamcaniaeth a gyflwynir iddynt yn y darlithoedd mewn sefyllfaoedd go iawn.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2012

Ysgoloriaethau Chwaraeon yn cael eu gwbreuo i fyfyrwyr

Bob blwyddyn, mae'r Brifysgol yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy ddyfarnu nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer unrhyw radd.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i ennill Bwrsari Maes Glas, sy'n caniatáu mynediad am ddim i'r ystafelloedd hyfforddiant ym Maes Glas.

Mae'r Wobr Goffa Llew Rees hefyd yn cael ei gynnig yn flynyddol i'r chwaraewr mwyaf llwyddiannus yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2012

Myfyrwyr y Gyfraith a Throseddeg yn ymweld â chanolfan hyfforddi drylliau’r heddlu

Ar Ddydd Mercher, 7 Rhagfyr 2011, arweiniodd yr Athro Suzannah Linton, cadeirydd Cyfraith Ryngwladol yn Ysgol y Gyfraith Bangor, grŵp o fyfyrwyr o’r adran Gyfraith a Throseddeg ar daith maes lwyddiannus i Ganolfan Hyfforddi Drylliau Heddlu Gogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2012