Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr: Chwefror 2012

Bangor yn fuddugol yn yr Eisteddfod Rhyng-Golegol

Bu myfyrwyr Cymraeg o brifysgolion Cymru’n mwynhau penwythnos o gystadlu a chymdeithasu yn yr Eisteddfod Rhyng-Golegol a gynhaliwyd ym Mangor dros y penwythnos ( 17-19 Chwefror).

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2012

Profiad gwaith yn magu gwreiddiau gyda Go Wales

Cafodd cyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor gyfle i fod yn rhan o’r cynllun gwerthfawr GO Wales yn ddiweddar gan fynd ar brofiad gwaith i Erddi Botaneg Treborth.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2012

Bangor yn dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mewn steil

Ymunodd cannoedd o fyfyrwyr Tsieineaidd ag Ysgol Busnes Bangor i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mewn ffordd drawiadol.

Trefnwyd y dathliad mewn cydweithrediad â’r Gymdeithas Myfyrwyr Tsieineaidd, a daeth myfyrwyr a’u teuluoedd ynghyd i ddathlu’r dyddiad pwysicaf yn y calendr Tsieineaidd sydd eleni yn dynodi Blwyddyn y Ddraig Aur.    

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2012

Myfyrwraig y Gyfraith ym Mangor yn ennill ysgoloriaeth bwysig gan Lincoln's Inn

Mae myfyrwraig y Gyfraith ym Mangor wedi ennill ysgoloriaeth bwysig i wireddu ei huchelgais i fod yn fargyfreithiwr.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2012

Ymweliad gan fyfyrwyr MA â Gwlad y Basg i weld cynllunio ieithyddol ar waith

Mae myfyrwyr ar gwrs gradd unigryw’r MA Polisi a Chynllunio Ieithyddol wedi cael golwg unigryw ar bwnc eu hastudiaethau yn sgil taith addysgol i Wlad y Basg yng Ngogledd Sbaen.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2012

Graddedigion Bangor yn lansio gwasanaeth DNA unigryw

Mae dau o raddedigion Bioleg Forol Prifysgol Bangor wedi lansio gwasanaeth storio DNA unigryw i berchnogion anifeiliaid anwes sy'n gallu ategu neu amnewid microsglodion.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2012

Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Nawdd Nos

Mae'n Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Nawdd Nos ac mae'r gwirfoddolwyr yn rhannu te a chwtsh!

Bwriad yr Wythnos ydy hyrwyddo’r gwasanaeth gwrando gwerthfawr sydd ar gael am ddim ac yn cael ei redeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr.  Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos i atgoffa myfyrwyr sut gall Nawdd Nos helpu.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2012