Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Ebrill 2012

Jamie’n rhedeg efo’r Fflam Olympaidd a hefyd angen eich cymorth

Mae Jamie Turley, myfyriwr yn ei flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Bangor efo wythnosau prysur o’i flaen. Nid yn unig mae wedi’i dewis i redeg efo’r Fflam Olympaidd heibio’i dref enedigol, Ffynnongroyw ar Fail 29, hefyd mae wedi’i ddewis  yn Gydlynydd gwirfoddolwyr ar gyfer  dathliadau pan ddaw’r Ffagl a’r Fflam Olympaidd i Fangor  ar 28 Fai 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2012

Gwyl Ffilm Myfyrwyr Prydain

Mae project ar y cyd rhwng israddedigion ac ol-raddedigion yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau wedi ei ddewis ar gyfer yr Ŵyl Ffilm Myfyrwyr Prydain ac yn cael ei darlledu yn Llundain, Bryste, Newcastle a Lerpwl yn ystod mis Ebrill. Llongyfarchiadau i'r tîm cynhyrchu ar y ffilm "31st May"

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2012

Sion Griffiths wedi ei ddewis ar gyfer Doc/Future,

Mae Sion Griffiths wedi ei ddewis ar gyfer Doc/Future, cynllun datblygiad proffesiynol gan y BFI a Skillset sydd wedi ei greu i ddatblygu cenhedlaeth newydd o gyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yn niwydiannau ffilm, cyfryngau digidol a rhaglenni dogfen Prydain.  http://sheffdocfest.com/view/doc_future

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2012

Hollaback! Gwynedd yn ymuno â’r mudiad rhyngwladol yn erbyn aflonyddu ar y stryd! Yn lledu i gymru, yr iseldiroedd ac ar draws Ewrop

23 April, 2012 (Bangor, Gwynedd) – Students in Bangor, north Wales have joined the international fight against street harassment! The Bangor Women's Society have recruited a bilingual team of students from the University to coodinate and launch a brand new anti-street harassment project for the region. Hollaback! Gwynedd is the first of its kind in Wales and one of a new group launching this week across the United Kingdom.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2012

Catherine Chen (Blwyddyn 2 Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg) yn ennill Ysgoloriaeth Cwrs Haf Prifysgol DAAD 2012.

Mae Catherine Chen (Blwyddyn 2 Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg) wedi derbyn Ysgoloriaeth Cwrs Haf Prifysgol DAAD 2012. Bydd Catherine, sydd ar hyn o bryd ar leoliad Erasmws yn Ffrainc, yn defnyddio'r wobr i fynychu "Cwrs Haf Astudiaethau Rhanbarthol a Diwylliannol yr Almaen" yn yr Institüt fur Sprachen, Kassel.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Myfyrwyr yn esbonio’u hymchwil i’r cyhoedd ar Uned Symudol Cymorth Canser Tenovus

Bydd myfyrwyr ymchwil o Brifysgol Bangor, sy’n cael eu noddi gan yr elusen ymchwil canser Tenovus, ar uned arddangos symudol yn archfarchnad Morrison, Bangor ddydd Llun 23 Ebrill, yn trafod eu gwaith ymchwil gydag aelodau o'r cyhoedd.

Bydd Tenovus, elusen canser blaenllaw yng Nghymru, yn arddangos eu gwasanaethau cymorth yn y gogledd, ynghyd â'r ymchwil arloesol y maent yn eu hariannu ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Phil Coid (2il Flwyddyn Almaeneg gyda Astudiaethau Busnes) wedi cael Lleoliad Gwaith gyda DEUTZ

Wedi iddo gwblhau proses llym o gyfweld, mae Phil Coid (2il Flwyddyn Almaeneg gydag Astudiaethau Busnes) wedi llwyddo i sicrhau lleoliad gwaith gyda DEUTZ, y gwneuthurwyr peiriannau Almaeneg!

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ennill gwobr Amgylcheddol Genedlaethol

Gwobrwywyd Undeb Myfyrwyr Bangor yn ddiweddar yn Undeb y Flwyddyn (anfasnachol) yng Ngwobrau Effeithiau Gwyrdd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) ym Manceinion.


Mae’r gwobrau’n cydnabod gwaith amgylcheddol undebau myfyrwyr ar hyd a lled y wlad ac eleni cafwyd y nifer fwyaf erioed, sef 105 o undebau, yn cystadlu. Mae’r gwobrau yn rhan o fenter Effaith Gwyrdd UCM sy’n cynnig achrediad amgylcheddol i undebau myfyrwyr, ac yn helpu undebau i ddwyn sylw at eu harferion amgylcheddol rhagorol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2012

Dringo i Gopa’r Denali

Bydd Will Hardy, myfyriwr flwyddyn gyntaf sy’n astudio Daearyddiaeth ym Mangor, yn mynd a’i ddiddordeb mewn dringo i’r lefel eithaf dros yr haf wrth iddo dreulio mis ar daith ddringo yng ngogledd America.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ebrill 2012

Mae Cynllun Arweinwyr Cyfoed Bangor wedi bod yn destun sylw eto

Mae dau o’n huwch Arweinwyr Cyfoed, Ben Pattle o ADNODD a Rhiannon Edwards o’r Ysgol Seicoleg, wedi cynrychioli Bangor  yn ddiweddar mewn seminar ym Mhrifysgol Aston o’r enw Peer Mentoring Works!

Fe gawsant fodd i fyw ar y diwrnod a buont yn cymryd rhan mewn gwahanol grwpiau trafod ac yn rhwydweithio â staff a myfyrwyr o sefydliadau eraill.  Ar ddiwedd y diwrnod buont yn rhan o banel o arbenigwyr yn ateb ychydig o gwestiynau.  Meddai Ben ‘Roedd llawer iawn o ddiddordeb yn y Cynllun Arweinwyr Cyfoed a llawer o adborth cadarnhaol.  Buon ni’n brysur iawn yn ateb cwestiynau.’ Ychwanegodd Rhiannon ‘ Beth wnaeth argraff arbennig ar bobl oedd ymrwymiad yr Arweinwyr Cyfoed oedd mor barod i roi o'u hamser.  Roedd llawer o ddiddordeb hefyd yn y cynllun optio allan sydd gennym sy’n sicrhau bod ein Harweinwyr Cyfoed ar gael i bawb.’

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2012

UM Bangor yn Ennill Gwobr Cysylltiadau Cymunedol

Mae Undeb Myfyrwyr Bangor wedi ennill ‘Gwobr Cysylltiadau Cymunedol UCM Cymru’ yng Nghynhadledd UCM Cymru yng Ngregynog, gan guro pob cymdeithas arall yng Nghymru sy’n cynrychioli myfyrwyr wrth ennill y wobr, a hynny oherwydd y myrdd o weithgareddau a gynhelir gan UM Bangor ynghyd â’r gymuned leol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae UM Bangor wedi cynnal a chefnogi nifer o ddigwyddiadau fel Gwasanaeth Diwrnod AIDS y Byd yng Nghadeirlan Bangor, gorymdaith Adennill y Nos o gwmpas y ddinas ac wedi cefnogi Gŵyl Bwyd Conwy drwy annog ein cymdeithasau myfyrwyr i gymryd rhan mewn diwrnod thema canoloesol. Roedd Cymdeithas Ail-greu’r Canol Oesoedd yn hynod o boblogaidd yno ac maent wedi derbyn gwahoddiad i ddychwelyd yno flwyddyn nesaf. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ebrill 2012

Myfyriwr israddedig yn ennill ysgoloriaeth o £15,000 i gael hyfforddiant bargyfreithiwr

Mae'r myfyriwr y gyfraith, trydedd flwyddyn o Brifysgol Bangor,  Kate Longson wedi ennill ysgoloriaeth o fri gwerth £15,000 i ddilyn ei huchelgais i fod yn fargyfreithiwr. Yn gyn-ddisgybl o St Joseph's College, Trentvale, Stoke-on-Trent, bydd Kate, o Rough Close, Swydd Stafford, yn dechrau ar y cwrs Bar Professional Training Course (BPTC) ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion ym mis Medi. Enillodd Ysgoloriaeth Lord Denning o £15,000 gan Ysbyty Lincoln ar ôl cael cyfweliad llwyddiannus yn gynharach y mis hwn. Cyn hynny enillodd yr Hardwicke Entrance Award i dalu am y gost o ymuno ag Ysbyty Lincoln (un o bedair neuadd brawdlys yn y DU, sydd rhaid i fyfyrwyr ymuno er mwyn bod yn fargyfreithiwr) a’r ffioedd Galw ar ôl cwblhau’r BPTC.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2012

Prosbectws newydd 2013 ar gael

Mae “wynebau newydd” Prifysgol Bangor bellach i’w gweld yn y Prosbectws diweddaraf ar gyfer 2013.

Mae’r cyhoeddiad eisoes wedi cael ei rannu mewn Ffeiriau Addysg Uwch ar hyd y DU ac yn cynnwys manylion am gyrsiau i is-raddedigion .  Yn ogystal â manylion cyrsiau mae gwybodaeth ar gael am lety, bywyd myfyriwr, adnoddau chwaraeon a’r gefnogaeth i fyfyrwyr sydd ar gael ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2012

Myfyriwr o Ysgol yr Amgylchedd, Gwyddorau Naturiol a Daearyddiaeth wedi’i ddewis yn wirfoddolwr ar gyfer y Gêmau Olympaidd!

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ebrill 2012

Myfyrwyr SENRGY yn cymryd rhan mewn Gweithdy BRAND

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2012