Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mehefin 2012

Myfyrwyr busnes yn mynd i’r afael â phroblemau gwastraff Bangor gyda’r ymgyrch “môr ladron”

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn ymgyrch i leihau problemau gwastraff diwedd tymor ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mehefin 2012

Myfyriwr o SENRGy yn cynhyrchu adroddiad o Gynhadledd Gynllunio Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2012

Myfyrwyr Canolfan Llundain ym ymweld â Chastell Windsor

Bu rhai o’r garfan gyntaf o fyfyrwyr i gofrestru yng Nghanolfan Llundain Ysgol Busnes Bangor yn dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gydag ymweliad i Gastell Windsor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mehefin 2012

PhD yn rhoi sylfaen gadarn i fyfyriwr o Fangor ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth

Mae myfyriwr PhD yn gweld ei ymchwil yn cael ei rhoi ar waith fel rhan o’r chwyldro digidol ym maes cerddoriaeth Gymreig.

Mae PhD Steffan Thomas, sy’n 24 oed, yn edrych ar feysydd dosbarthiad digidol, eiddo deallusol a gweithredu rheolau hawlfraint, ac mae’n cadw cydbwysedd rhwng ei astudiaethau a’i waith bob dydd gyda chwmni recordiau Sain, lle mae’n rheoli ochr e-fasnach y busnes.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Myfyriwr Graddedig ADNODD yn helpu i hyrwyddo coedamaeth yn Sahel, lle mae newyn yn bygwth

Graddiodd David Beaton o Brifysgol Bangor ym 2009 gyda BSc mewn Amaethyddiaeth, Cadwraeth a’r Amgylchedd, ac mae wrthi ar hyn o bryd yn rhanbarth y Sahel yn Niger, Affrica, ar gyfer sefydliad Serving in Mission, sydd wedi’i leoli yn Awstralia.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2012