Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Gorffennaf 2012

Dosbarth 2012 Ysgol Busnes Bangor yn dathlu Graddio

Bu dydd Iau, 19 Gorffennaf 2012, yn ddiwedd cyfnod i dros 450 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wrth iddynt raddio o wahanol raglenni israddedig, ôl-radd ac ymchwil.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2012

Dosbarth 2012 Ysgol y Gyfraith Bangor yn dathlu Graddio

Fe wnaeth myfyrwyr y Gyfraith ym Mangor ddathlu eu llwyddiannau academaidd ddydd Llun, 16 Gorffennaf 2012, wrth i’r Ysgol gynnal ei seremoni i’r garfan a oedd yn graddio eleni. 

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2012

Graddio 2012

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012

Yr haul yn disgleirio ar raddedigion ADNODD

Daeth haul ac awyr las i gyfarch graddedigion ADNODD eleni ddydd Mercher 18 Gorffennaf 2012 wrth iddynt fynd i'w seremoni raddio yn Neuadd Pritchard Jones.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012

Cynnal busnes dramor: Cyfarwyddwr yn SAIC Motor UK yn rhannu’i brofiad gyda myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Yn ddiweddar cafodd myfyrwyr sy’n dilyn y modiwl ‘Iaith a Busnes Tsieina’ ddarlith ar fusnes rhyngwladol gan Alan Anderson o Gorfforaeth Diwydiant Moduro Shanghai (SAIC). Alan yw Cyfarwyddwr Rheolaeth Rhaglen Cerbydau yn SAIC Motor UK ac mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad uniongyrchol o ddelio gyda busnesau rhyngwladol, yn Tsieina’n benodol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2012

Prif Weithredwr Uwchgynghrair yr Alban yn ymweld â myfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn

Rhoddodd Neil Doncaster, Prif Weithredwr Uwchgynghrair yr Alban gipolwg ar y byd masnachol i fyfyrwyr Blynyddoedd 2 a 3 yn ystod ymweliad tridiau â Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Gorffennaf 2012

Straeon Graddio 2012

I ddathlu wythnos graddio Prifysgol Bangor, darllenwch ein straeon llwyddiannau myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2012

Myfyrwyr Bangor yn mynd i’r afael â phroblemau gwastraff

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae Prifysgol Bangor a Cyngor Gwynedd wedi cynnal ymgyrch ddiwedd tymor i leihau problemau gwastraff yn y ddinas.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2012