Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Awst 2012

Her Ddringo yn Alasga i Fyfyrwyr Bangor

Efallai mai dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor yw’r pâr ieuengaf erioed i ddringo’r Cassin Ridge ar Wyneb Deheuol mynydd Denali yn Alasga.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Awst 2012

Ffilm Y Wladfa Newydd: Sioe BA Celfyddyd Gain

Mae ffilm byr codi proffil o BA Celfyddyd Gain rhan-amser.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

Lluniau Graddio 2012

Llunia graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

Myfyriwr BA Celfyddyd Gain yn ennill gwobr 1af yn y blog Degrees Unlimited

Mae Rob Stephen wedi ennill y wobr gyntaf yn yr adran blog Degrees Unlimited.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2012

Gwobr am y thesis PhD gorau mewn Astudiaethau Celtaidd

Mae Dr Greta Anthoons, a enillodd ei doethuriaeth mewn Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill grobr Johann-Kaspar-Zeuss am y thesis PhD gorau mewn Astudiaethau Celtaidd gan y SCE (Societas Celtologica Europaea). 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2012

Myfyrwyr Coedwigaeth MSc ADNODD yn Tanzania!

Llwyddodd Prifysgol Bangor i barhau â’i thraddodiad hir o arloesi wrth ddysgu coedwigaeth drofannol yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst 2012, pan ymunodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr dysgu o bell  a gyllidir gan Gomisiwn Ysgoloriaethau’r Gymanwlad (CSC) gyda myfyrwyr MSc ADNODD amser llawn ar gyfer modiwl ar y cyd dros yr haf ym mynyddoedd Usambara yn Tanzania.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2012

Her Beicio o Flaenafon i Fangor i Ddau o’r Cymoedd

Mae dau gyfaill o ardal Pont-y-pŵl yn paratoi at daith feicio sylweddol a chaled o 450 milltir er budd Ymchwil Canser Cymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2012

Myfyrwyr o Fangor yn perfformio yng ngwyl Fringe Caeredin

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Bangor yn cael y cyfle anhygoel o berfformio yn yr ŵyl gelfyddydau fwyaf yn y byd y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2012

Cofrestrwch rwan! Corau a Cherddorfeydd 2012-13

Sut i gofrestru am y Corws, Cerddorfa Symffoni, Côr Siambr a mwy.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Ni Hao Shanghai!

Mae myfyriwr PhD o Ysgol y Gyfraith Bangor wedi dychwelyd o ysgol haf hynod bwysig yn China, ac ef oedd yr unig un o Brydain a ddewiswyd i fynd yno.  

Cynigwyd y cyfle gan Swyddfa Cyfnewidiadau Rhyngwladol y Brifysgol, sydd yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr gweithio ac astudio tramor.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2012

Arbenigwr mewn Ieithyddiaeth Fforensig yn graddio o Ysgol y Gyfraith

Mae’r myfyrwyr a raddiodd eleni yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor yn cynnwys arbenigwr byd-enwog mewn ieithyddiaeth fforensig. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2012

Myfyrwyr a staff yn mynd ar daith arbennig iawn i China

Ym Mawrth 2012 aeth myfyrwyr a staff o Ysgol Busnes Bangor ar daith arbennig iawn i China.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2012