Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Hydref 2012

Pysgodyn Anferth yn Dilyn Kate

A 70 pound grouper, fondly named Darth Vader, took a shine to a Bangor University student over the summer. Kate Cooper, 18, from Pembroke, Bermuda, volunteered at the Bermuda Aquarium during her summer vacation. The massive fish seemed to be very fond of Kate, following her around like a puppy as she cleaned the inside of the glass in the fish tanks

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2012

Myfyrwraig Archaeoleg yn ennill Gwobr Astudiaethau Celtaidd Ewropeaidd

Mae Greta Anthoons, myfyrwraig hŷn o Wlad Belg sy’n astudio am ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill Gwobr Johann Kaspar Zeuss  yng Nghymdeithas Astudiaethau Celtaidd Ewropeaidd (Societas Celtologica Europaea). Rhoddir y wobr o €750 i’r traethawd hir gorau ar lefel MA a PhD ym maes Astudiaethau Celtaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2012

Tîm Dr Peter Holliman o Ysgol Cemeg Bangor yn bartneriaid technoleg gyda'r peilot teledu "Buildings as power stations".

Tîm Dr Peter Holliman o Ysgol Cemeg Bangor yn bartneriaid technoleg gyda'r peilot teledu "Buildings as power stations". 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2012

Bangor yn croesawu enillydd ysgoloriaeth Chevening

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi croesawu myfyriwr Chevening i’r ysgol am y tro cyntaf, Damian Etone o Gamerŵn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2012

Arglwydd Raglaw Gwynedd yn cyflwyno Gwobr bwysig gan y Frenhines i grŵp gwirfoddol lleol

Heddiw (17 Hydref 2012) cynhaliodd Arglwydd Raglaw Gwynedd seremoni arbennig i gyflwyno Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol 2012 i Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor ym Mhrifysgol Bango

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2012

Lansio cymhwysiad ar gyfer cerdded Eryri

Yn ddiweddar, mae myfyriwr graddedig o Fangor wedi datblygu ei gymhwysiad symudol cyntaf, sef Walking in Snowdonia.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2012

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Mae myfyriwr Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor i’w longyfarch ar ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni.

Mewn cystadleuaeth o safon ardderchog a gynhaliwyd ac a ddarlledwyd yn fyw ar S4C nos Sul 14 Hydref 2012, bu Huw Ynyr, canwr yn cystadlu yn erbyn Lois Eifion, sy’n astudio gradd uwch MA mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, a phedair arall. Prif enillwyr cystadlaethau perfformio Eisteddfod yr Urdd sy’n cael gwahoddiad i gystadlu ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel.  Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, sef medal a’r Ysgoloriaeth o £4,000, i Huw gan Bryn Terfel.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2012

Eisiau dysgu mwy am gyfloedd i astudio dramor?

Bydd Andrew Griffith, Swyddog Ryngwladol y Brifysgol, yn cynnal sesiwn wybodaeth cyffredinol am gyfleoedd i astudio dramor ar yr amseroedd canlynol...

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2012

Mae’r sioe-ar-daith ledled y wlad ar Hawliau Dynol yn dod i Fangor – gwnewch gais am le YN AWR.

Mae Canolfan Bangor ar Gyfraith Ryngwladol yn Ysol y Gyfraith, Bangor wrthi’n cydweithredu â’r Sefydliad Prydeinig dros Hawliau Dynol wrth gynnal sioe-ar-daith ym Mangor ddydd Mercher 14 Tachwedd 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

Myfyrwyr y Gyfraith yn cychwyn ar 6 mis o hyfforddiant wedi’i drefnu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Yn dilyn cystadleuaeth a drefnwyd gan Ganolfan Bangor ar Gyfraith Ryngwladol, dewiswyd naw myfyriwr o Ysgol y Gyfraith, Bangor i gymryd rhan mewn chwe mis o hyfforddiant ar fedrau ym meysydd tribiwnlysoedd cyflogaeth a’r gyfraith ar wahaniaethu.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2012

Ailgyfodi Cymdeithas y Ddrama Gymraeg

Y mae’n fwriad gan rai o fyfyrwyr ôl-radd Ysgol y Gymraeg atgyfodi hen gymdeithas a sefydlwyd yma ym Mangor yn 1923 dan lywyddiaeth neb llai na’r bardd R. Williams Parry sef CYMDEITHAS Y DDRAMA GYMRAEG.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2012

Myfyrwyr Seicoleg yn cystadlu yn rownd derfynol 'The Pitch'

Cafodd tîm o dri myfyriwr ôl-radd o’r Ysgol Seicoleg gamoliaeth uchel yn rownd derfynol The Pitch,  sef her cynllun busnes a marchnata drwy’r DU a gynhelir yn Llundain ar 3 Hydref.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2012