Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Rhagfyr 2012

“Dyma be ‘di bywyd ym Mangor!”

Mae myfyriwr Astudiaethau Ffilm o Fangor wedi derbyn anrheg Nadolig cynnar, wedi iddo ennill Camera HD GoPro mewn cystadleuaeth fideo a oedd yn cael ei gynnal gan adran Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata'r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012

Marchnad Nadolig y Myfyrwyr yn lwyddiant

Unwaith eto, mae Marchnad Nadolig y Myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi denu cefnogaeth ragorol gan gwsmeriaid ar draws y Brifysgol a thu hwnt. Bu i gyfanswm o 150 o fyfyrwyr gyda 70 o stondinau rhyngddynt gynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion wedi’u gwneud â llaw, fel gemwaith, gwaith celf, cardiau ac addurniadau, nwyddau wedi’u gwau a’u crosio, cacennau a siytni, bwydydd rhyngwladol, ffotograffiaeth, crochenwaith a groto Siôn Corn. Cafodd dros 1500 o ymwelwyr a ddaeth drwy’r drysau yn ystod y prynhawn gyfle i brynu anrhegion unigryw gydag ychydig o’r elw’n mynd i elusen.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2012

Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru (C3W)

Yn ddiweddar bu Sophie Wilmes o Ysgol Gwyddorau’r Eigion, myfyrwraig PhD blwyddyn gyntaf gydag HPC Cymru, yn bresennol mewn gweithdy yn trafod y defnydd o Gyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) mewn rhaglenni modelu llanwau, a gynhaliwyd yng nghartref urddasol y Gymdeithas Frenhinol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2012

Nadolig Fictoraidd ym Miwmares

Gyda’r Nadolig yn agosáu, bu aelodau Cymdeithas Ddrama Saesneg Bangor yn cymryd rhan mewn digwyddiad lleol blynyddol a oedd yn siŵr o ysgogi naws Nadoligaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2012

Gwyddonwyr Chwaraeon o Brifysgol Bangor yn taro’r nodau uchaf

Weithiau, mae tri academydd o’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor yn gwisgo het hollol wahanol – pan na fyddant yn darlithio wrth fyfyrwyr ynglŷn â gwyddor chwaraeon, maent yn chwarae mewn band gyda Sarah Louise Owen, cantores-gyfansoddwraig leol sydd â gradd o Fangor.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2012

Prifysgol Bangor yn dawnsio i godi arian

Ar y 17eg o Dachwedd, cafodd noson arbennig ei chynnal gan y Gymdeithas Ddawns ym Mhrifysgol Bangor. Cynhaliwyd noson Strictly Come Dancing i godi arian at yr elusen Plant Mewn Angen.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2012

Israddedigion yn ymweld â Nuremberg ar gyfer rhaglen Erasmus arbennig

Gallodd chwe myfyriwr o Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Bangor fynd ar raglen ddysgu 10 diwrnod i Nuremberg, yr Almaen, diolch i gyllid gan gynllun Erasmus yr Undeb Ewropeaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2012