Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Ionawr 2013

Ysgrifennu Traethodau Academaidd a Thraethodau Hir – gweithdai ar gyfer myfyrwyr MA Astudiaethau Addysg

Bydd yr Ysgol Addysg yn cynnal rhaglen o weithdai wedi eu teilwrio ar gyfer myfyrwyr ar y rhaglen MA Astudiaethau Addysg trwy fis Mawrth, a gynlluniwyd i gynnig cymorth ac arweiniad ar sut i ysgrifennu traethodau academaidd a thraethodau hir.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2013

Ni fu chwilio am lety erioed mor rhwydd!

Pan fydd angen meddwl am rywle i fyw y flwyddyn nesaf, bydd y dasg o chwilio am y tŷ delfrydol i fyfyrwyr ym Mangor yn llawer haws – gyda rhaglen ar-lein newydd i gael hyd i’r cartref delfrydol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2013

Sarah yn ennill ras 10k

Sarah Caskey, 23, myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor, oedd y ferch gyntaf i groesi'r llinell derfyn yn y ras 10k ‘Twin Piers’ yn Llandudno yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2013

Enwebwyd myfyriwr o Brifysgol Bangor am wobr yn ŵyl ffilmiau Cymru

Enwebwyd y ffilm fer Not, a gyfarwyddwyd gan John Bryan Evans, cyn ddisgybl yn Ysgol Friars, ar gyfer y ffuglen orau a'r ffilm iaith Gymraeg orau yn  Ffresh, gŵyl ddelwedd symudol myfyrwyr Cymru.

Mae'n ffilm ddeuddeg munud am Nia, mam ifanc mewn perthynas dreisiol gyda’i dwy ferch ifanc yn tyfu i fyny yn gwylio eu mam yn cael ei churo a'i bwlio.  Adroddir y stori drwy lygaid y plant ac fe’i disgrifiwyd fel 'golwg diflewyn ar dafod ar ormes yn y cartref.'

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2013

Myfyriwr Prifysgol Bangor i weithio ar broject gydag un o awduron amlyca’r byd

Mae Ashwin Sanghi, myfyriwr PhD mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor – sydd eisoes wedi dod i fri mawr fel awdur yn ei wlad enedigol, India – yn mynd i lunio nofel ar y cyd gydag awdur a ddisgrifir fel ysgrifennwr llyfrau ffuglen droseddol mwyaf poblogaidd y byd:  James Patterson.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2013

Myfyrwyr Bangor yn hogi eu harfau ar gyfer rownd bellach o University Challenge

Bydd Prifysgol Bangor yn ymddangos yn ail rownd y sioe gwis fwyaf heriol sydd ar y teledu, University Challenge. Mae’r gyfres yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 eleni a bydd Bangor yn ymddangos ar BBC2 Cymru am 8.00pm nos Lun, 28 Ionawr 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2013

Myfyrwyr i gynnal marathon gemau fideo 72 awr

Mae myfyrwyr o Grŵp Gemau Prifysgol Bangor yn paratoi ar gyfer sesiwn 72 awr o chwarae gemau fideo ar Ddydd Gwener 25 Ionawr, i godi arian ar gyfer yr elusen plant, Child’s Play.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2013

Wild Things o ogledd Cymru

Bydd cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor, y botanegwr Trevor Dines, yn ymddangos mewn cyfres newydd ar Channel 4, Wild Things, a gynhyrchir gan y cwmni lleol Cwmni Da. Mae sawl unigolyn o ogledd Cymru wedi bod yn rhan o'r gyfres hon, gan fod academyddion ac ymchwilwyr o Brifysgol Bangor wedi cyfrannu eu harbenigedd at y rhaglenni, sy'n edrych ar blanhigion gwyllt rhyfeddol gwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2013

Enwebiad Ffresh i fyfyriwr

Mae “Not” sydd wedi ei gyfarwyddo gan John Evans wedi cael ei enwebu am y Ffilm Ffuglen Orau a’r Ffilm Iaith Gymraeg orau yng Ngwobrau Ffresh 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2013

Myfyrwyr Busnes a'r Gyfraith yn ymweld â chalon yr Undeb Ewropeaidd

Mae myfyrwyr o Ysgol Busnes ac Ysgol y Gyfraith, Bangor wedi ymweld â rhai o sefydliadau allweddol yr Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop, diolch i nawdd gan Jill Evans, Aelod Cymreig o Senedd Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Ionawr 2013

Digwyddiad hanesyddol wrth i Ysgol y Gyfraith Bangor fod y gyntaf yng Nghymru i gynnal achos llys ffug yn y Goruchaf Lys

Llwyddodd myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor i greu hanes y mis diwethaf wrth iddynt fod y tîm cyntaf o Ysgol y Gyfraith yng Nghymru i gael eu  gwahodd i gynnal achos ffug o flaen y Goruchaf Lys yn Llundain.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2013

Profiadau dysgu creadigol ar y rhaglen LLM Cyfraith Ryngwladol

Un o'r dewisiadau sydd ar gael i fyfyrwyr ar y rhaglen LLM mewn Cyfraith Ryngwladol a'r LLM mewn Cyfraith Droseddol Ryngwladol a Chyfraith Ryngwladol Hawliau Dynol, yw Cyfraith Ryngwladol Hawliau Dynol, a ddysgir gan Yr Athro Suzannah Linton, Cadeirydd Cyfraith Ryngwladol Ysgol y Gyfraith Bangor.

Ychydig cyn gwyliau Nadolig 2012, bu i fyfyrwyr Hawliau Dynol Rhyngwladol gael cyfle i gymryd rhan mewn ymarfer grŵp a oedd yn dod â phopeth yr oeddent wedi'i ddysgu ynghyd mewn ffordd unigryw ac ystyrlon.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2013

Myfyrwyr SENRGY yn helpu i amddiffyn coedwig law ar Ddiwrnod Bydd Wyrdd!

Efallai eich bod wedi gweld llawer o bobl wyrdd o gwmpas Bangor yn ddiweddar. Yn ffodus nid pobl o'r gofod oedd y rhain ond myfyrwyr "Eco-ryfelwyr" modern Bangor!

Dyddiad cyhoeddi: 3 Ionawr 2013