Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr: Chwefror 2013

Myfyrwyr Bangor yn ennill Cân i Gymru

Mae dau gyfaill sy’n cyd-chwarae mewn band ac yn astudio yn yr un brifysgol yn cystadlu yn y rownd derfynol ar y rhaglen Cân i Gymru  gyda chân a gyfansoddwyd wrth iddynt deithio adref o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2013

Myfyriwr i redeg Marathon Llundain

Bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor ymhlith y miloedd o redwyr sy’n cymryd rhan ym Marathon Llundain fis Ebrill. Mae Leo Atkinson, myfyriwr y flwyddyn gyntaf Hanes ac Archaeoleg yn codi arian ar gyfer elusen St John Ambulance.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Myfyrwyr Bangor yn ‘Brolio’u’ harbenigedd marchnata yn rownd derfynol cystadleuaeth o fri

Llwyddodd TÎm o Brifysgol Bangor i gyrraedd Rownd derfynol ‘Brolio/ The Pitch’, cystadleuaeth marchnata bwysig a drefnwyd gan y Sefydliad Marchnata Siartredig sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr  gyflwyno’u syniadau mewn cystadleuaeth o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2013

Diddordeb yn y Pecyn Gwybodaeth Amaeth-ecolegol yn parhau i dyfu: Staff ADNODD yn cyflwyno mwy o hyfforddiant

Mae staff ADNODD newydd ddychwelyd o Ethiopia, lle bu iddynt, mewn partneriaeth gydag ICRAF, gyflwyno cwrs hyfforddiant yn llwyddiannus  ar ddefnyddio'r AKT5 (Pecyn Gwybodaeth Amaeth-ecolegol) i amrywiaeth o fudd-ddeiliaid, gweithwyr proffesiynol a myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2013

Efrydiaeth PhD AHRC - Literary Conceptions of Wales in Europe: 1750-2010

Mae Ysgol Graddedigion y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Bangor yn gwahodd ceisiadau am Efrydiaeth PhD AHRC fel rhan o'r project ar y cyd, 'European Travellers to Wales 1750 - 2010' a gyllidir gan yr AHRC ac sy'n cynnwys Prifysgol Bangor, y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Phrifysgol Abertawe.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2013

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn herio MTV

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn herio MTV ar ôl portread negyddol yr orsaf honno o’r cymoedd mewn sioe deledu realiti newydd.

Mae Osian Williams, 20, sy’n wreiddiol o’r De ac yn ei drydedd flwyddyn o astudiaeth ar gyfer BA mewn Cyfathrebu a’r Cyfryngau, wedi ymgymryd â’r dasg o greu rhaglen ddogfen er mwyn anfon neges fod y Cymoedd yn ardal brydferth a llawn golygfeydd, yn dilyn portread negyddol MTV o’r ardal yn y gyfres realiti newydd ‘The Valleys’. Mae’r rhaglen yn ran o ymgyrch gan y brodyr James a Alex Bevan.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Chwefror 2013

Caiff mwy o gemau eu chwarae ar Gaeau Chwarae Treborth diolch i gyn fyfyrwyr

Bydd gan glybiau chwaraeon myfyrwyr y Brifysgol well siawns o chwarae gemau pan fydd hi'n tywallt â glaw, diolch i beiriant 'Vertidrain' newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2013

Cyfle i fyfyrwyr gefnogi Tîm University Challenge Prifysgol Bangor gyda’i gilydd

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor yn paratoi i gefnogi eu tîm yn rownd nesaf University Challenge mewn rhaglen i’w darlledu am 8.00 nos Lun 11 Chwefror.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2013

MBA Environmental Management - wedi'i gyllido'n llawn

Ydych chi’n awyddus i ddatblygu neu ddiweddaru eich sgiliau busnes a gweithgareddau economaidd yn ymwneud â’r amgylchedd? Mae 30 Ysgoloriaeth WEDI’I GYLLIDO’N LLAWN ar gael ar gyfer ein gradd MBA Environmental Management yn 2013. Cliciwch yma am wybodaeth bellach.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2013

Myfyrwyr busnes yn helpu i farchnata a hyrwyddo digwyddiad TEDx y gwerthwyd pob tocyn ar ei gyfer

Mae myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor wedi cymryd rhan mewn project i hyrwyddo’r digwyddiad TEDx cyntaf yng Nghymru, a gynhaliwyd yng Nghaergybi ar 16 Ionawr 2013.

Mae TEDx yn ddigwyddiad a drefnir yn annibynnol, ac a grëwyd yn ysbryd TED, sef cyfres fyd-eang o gynadleddau yn ymwneud â “syniadau gwerth eu lledaenu”.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2013