Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mai 2013

Disgownt teyrngarwch i raddedigion sy'n gwneud gradd Meistr 2013

Bydd graddedigion y DU/UE 2013 sy'n dechrau cwrs gradd meistr llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi eleni yn awtomatig yn cael disgownt o £500 oddi ar ffioedd dysgu cyrsiau Meistr sy'n gymwys.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013

Myfyrwraig Cerddoriaeth yn cipio Medal Prif Gyfansoddwr yr Urdd

Llongyfarchiadau i Lois Eifion Jones, myfyrwraig ôl-radd cerddoriaeth o Benisarwaun, ger Caernarfon, ar ennill Medal y Prif Gyfansoddwr yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013

Sioe Ddylunio Ysgol Addysg (05/06/13-07/06/13)

Bydd yr Ysgol Addysg yn cynnal arddangosfa gradd BSc ym Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mai 2013

Myfyrwyr yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Triathlon Ewrop

Mae tri o'n myfyrwyr yn paratoi i gystadlu ym  Mhencampwriaethau Triathlon Ewrop yn Nhwrci ym mis Mehefin.

Mae James Briscoe, Owen Mitchell a Ben Pritchard  yn brysur yn paratoi ar gyfer Pencampwriaethau Triathlon ETU Ewrop yn Alanya, Twrci ar 14 Mehefin 2013.  

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2013

Tîm Menter yr Ifanc Bangor yn derbyn Gwobr yn Llundain

Llongyfarchiadau i'r tîm o fyfyrwyr o Brifysgol Bangor, ' University of Ales' ar ennill  'Best Investment Proposal/Company Report' un o bedwar categori a wobrwywyd yn rownd derfynol yr Young Enterprise Start Up Programme yn Canary Wharf, Llundain yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2013

Myfyrwyr arwain yn dysgu gan feistr

Roedd yn bleser gan yr Ysgol Cerddoriaeth groesawu’r arweinydd byd-enwog (sydd hefyd yn Gymrawd Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor), Owain Arwel Hughes, i Fangor yn ddiweddar, i arwain dosbarth meistr i fyfyrwyr. Cafodd pum myfyriwr lwcus, o fyfyriwr israddedig ym mlwyddyn 1 hyd at fyfyriwr ôl-raddedig blwyddyn olaf, gyfle i arwain tair Dawns Slafonig gan Dvořák, a hynny dan lygaid barcud Dr Hughes.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2013

Cyflwyno Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn 2013

“Mae’n dal i wneud yn siŵr ein bod yn iawn”, “Roedd yn fy nhrin gyda pharch”, “Mae wedi mynd y tu hwnt i’r hyn oedd angen iddo’i wneud ac mae’n debyg y bydd yn parhau i wneud hynny am weddill ei amser yma”, “ Mae’n rhan fawr o’n grŵp o gyfeillion”…

Mae’r teyrngedau a’r ganmoliaeth gynnes yma’n dod o enwebiadau dros un myfyriwr penodol ar gyfer Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2013

Benjamin, sy'n fyfyriwr flwyddyn olaf yn y Gyfraith, yn mynd ymlaen i gystadlu yn nhriathlon Ewrop

Mae myfyriwr israddedig yn y Gyfraith yn paratoi i gystadlu mewn triathlon sbrint heriol iawn yn Ewrop.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2013

Dathlu cyflogadwyedd

Cynhaliwyd digwyddiad arbennig i ddathlu llwyddiant y cynllun cyflogadwyedd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Yn ystod y digwyddiad, cyflwynwyd Gwobrau Rhagoriaeth i chwe myfyriwr oedd wedi cymryd rhan yng nghynllun Gwobr Cyflogadwyedd Bangor, a'r cynllun Interniaeth Israddedigion, y ddau gynllun dan ofal y brifysgol.   Hefyd yn ystod y noson cafodd myfyrwyr gyfle i rannu eu profiadau ac i egluro sut bydd y cynlluniau hynny o fudd iddynt pan fyddant yn graddio.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2013

Gweithdy Drama i fagu hyder a medrau cyflwyno mewn Llys

Cafodd israddedigion Blwyddyn 1 mewn Medrau Cyfreithiol ddarlith ychydig yn wahanol i’r arfer, wrth i Gwmni Theatr ‘Just Some’ ymweld ag Ysgol y Gyfraith, Bangor, er mwyn cyflwyno rhai gweithdai arbenigol mewn magu hyder a medrau cyflwyno.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013

Lauren Court-Dobson yw Brenhines Gomedi Bangor!

Nos Lun ddiwethaf, coronwyd, Lauren Court-Dobson, sydd â gradd mewn seicoleg, yn enillydd Cystadleuaeth Flynyddol Prifysgol Bangor ar gyfer Digrifwyr.

Bydd Lauren yn perfformio wrth ochr digrifwr teledu, Sean Walsh yn Neuadd J.P. Hall, Prifysgol Bangor, Mai 6.

Mae tocynnau ar gael o Siop Pontio Shop ar Stryd Fawr, Bangor neu arlein o:

https://www.wmc.org.uk/Productions/2013-2014/Pontio/SeanWalsh/?lang=cy-GB

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013

Myfyrwyr Bangor yn dathlu llwyddiant yng nghystadleuaeth enwog Ffug Lys Barn Telders

Mae tîm o fyfyrwyr y Gyfraith o Brifysgol Bangor yn dathlu llwyddiant mewn cystadleuaeth fyd-enwog i fyfyrwyr y gyfraith. 

Y mis yma bu Cathal McCabe, Adam Gulliver, Damian Etone ac Andrew Jones yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Ffug Lys Barn Ryngwladol Telders - y tîm cyntaf erioed i wneud hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2013