Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mehefin 2013

Staff 'SENRGy' yn cyflwyno hyfforddiant caffael gwybodaeth gan ddefnyddio'r feddalwedd a'r fethodoleg AKT5 (Pecyn Gwybodaeth Amaeth-ecolegol).

Ym mis Mai 2013 cynhaliodd ICRAF a Phrifysgol Bangor gwrs hyfforddi yn Lilongwe, Malawi, fel rhan o'r Rhaglen Amaethgoedwigaeth Diogelwch Bwyd (AFSP) a gyllidir gan Irish Aid. Roedd y rhai a gymerodd ran o swyddfa ICRAF-Malawi, Prifysgol Amaethyddiaeth ac Adnoddau Naturiol Lilongwe, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Copperbelt. Arweinydd y cwrs oedd Genevieve Lamond, Swyddog Cefnogi Project Ymchwil yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2013

Graddedigion Dylunio yn arddangos eu gwaith

Arddangoswyd gwaith rhai o ddylunwyr Bangor mewn sioe diwedd blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2013

Dyfarnu Medalau Cwmni’r Brethynwyr i ddwy fyfyrwraig eithriadol

Mae dwy fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn Medalau’r Brethynwyr yn ddiweddar.

Dyfarnwyd y medalau gan Gwmni’r Brethynwyr, un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol dinas Llundain, sydd bellach yn gweithredu fel mudiad dyngarol.  Dyrniad o fedalau sy’n cael eu rhoi bob blwyddyn. Mae’r medalau’n cael eu dyfarnu i fyfyrwyr eithriadol, yn seiliedig ar gyrhaeddiad academaidd ac ymwneud â’r gymuned academaidd o fewn y brifysgol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chyfraniad diwylliannol a chymdeithasol trwy ysgolheictod, effaith ymchwil, cefnogaeth fugeiliol a mentora.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mehefin 2013

Y Brifysgol yn diolch i Arweinwyr Cyfoed yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg.

Mewn seremoni'n ddiweddar i Arweinwyr Cyfoed cyflwynwyd tystysgrifau i arweinwyr cyfoed israddedig yr Ysgol. Cydnabuwyd eu sgiliau a'u cyfraniad i fywyd y myfyrwyr ac i recriwtio myfyrwyr yn y Brifysgol.  Hoffai'r Ysgol eu llongyfarch a diolch iddynt am eu gwaith caled a’u hymroddiad a phopeth y gwnaethant ei gyflawni yn ystod y flwyddyn a aeth heibio!

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2013