Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Gorffennaf 2013

Graddedigion Bangor yn mynd i'r Fringe

Bydd pedwar o raddedigion Prifysgol Bangor yn mynd â sioe sgets wreiddiol i ŵyl gomedi'r "fringe" yng Nghaeredin eleni!

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Myfyrwyr Menter yn cael eu gwobrwyo gan Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi rhoi Ysgoloriaethau Entrepreneuriaeth newydd, gwerth cyfanswm o £5,000, i'w myfyrwyr i nodi diwedd y flwyddyn academaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2013

Cyfraniadau RAG Bangor 2013 at Elusen

Yn ddiweddar cyflwynodd RAG Prifysgol Bangor, un o grwpiau Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor, eu cyfraniadau ariannol blynyddol i'w pedair elusen ddethol. Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, bydd y grŵp, sy'n cynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian dros y flwyddyn, yn dewis pedair elusen i godi arian drostynt.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2013

Prosiect ‘Y Rhoi Mawr’ 2013

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd yn awyddus i effeithio faint o sbwriel sy’n cael ei greu gan y rheiny sy’n symud allan o neuaddau preswyl wedi bod a’u trwynau ar y maen yn ddiweddar. Mae’r Rhoi Mawr yn brosiect gwirfoddoli a gynhelir yn flynyddol gan Wirfoddoli Myfyrwyr Bangor ble mae gwirfoddolwyr yn gweithio gyda phreswylwyr yn neuaddau brifysgol i’w galluogi i roddi nwyddau nad ydyn eisiau mynd adref gyda nhw.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2013

Myfyriwr o Brifysgol Bangor yn troi’n diwtor

Bydd myfyriwr entrepreneuraidd o Brifysgol Bangor yn dod yn diwtor yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd yr haf hwn.

Bydd Osian Williams, sy'n wreiddiol o Bont-y-pridd,  ac a raddiodd yn ddiweddar gyda BA mewn Cyfathrebu a'r Cyfryngau, yn trosglwyddo ei sgiliau i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn gwneud ffilmiau.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Gorffennaf 2013

Llwyddiant mewn Cemeg i ŵr lleol

Mae cyn-ddisgybl o Ysgol Tryfan yn falch iawn o fod yn graddio'r wythnos hon ar ôl tair blynedd o waith caled.

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2013

Mark yn paratoi at daith feicio o amgylch y byd

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn paratoi at daith feicio arbennig iawn o gwmpas y byd ar ôl iddo raddio'r wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2013

Merch leol yn dathlu ei gradd Addysg

Yn ymfalchïo o weld beth mae gwaith caled yn gallu cyflawni, bydd darpar athrawes o Ynys Môn yn derbyn gradd 2:1 o Brifysgol Bangor yr wythnos hon. 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorffennaf 2013

Dosbarth graddedigion 2013 o'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

Ddydd Llun, 15 Gorffennaf 2013, graddiodd 118 o fyfyrwyr o Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2013

Linguist wins top University Prize

Rozzen Grainger, who has graduates with a degree in French, German & Italian from Bangor University was awarded one of the University’s top Prizes. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2013

Myfyriwr y gyfraith yn ennill ei hachos llys gyntaf CYN graddio

Aeth myfyriwr o Brifysgol Bangor, a ddioddefodd gwahaniaethu yn y gwaith, â'i chyn-gyflogwr i'r llys ac ennill yr achos - cyn gorffen ei gradd yn y gyfraith.  

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2013

Straeon Graddio 2013

I ddathlu wythnos graddio Prifysgol Bangor, darllenwch ein straeon llwyddiannau myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2013

Au revoir to prizewinning Bangor University languages graduate

The last four years have “gone too quickly” says one Bangor University student graduating this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Britta gains First in Cancer Biology

A hard working student has graduated with a First Class Honours degree after a memorable three years at Bangor University.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Byth yn rhy hwyr i ddysgu!

Bydd aelod staff o Lyfrgell Prifysgol Bangor yn ymuno â’r myfyrwyr yn nathliadau’r wythnos raddio, ar ôl cwblhau cwrs ôl-radd rhan-amser gyda’r Ysgol Dysgu Gydol Oes.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Cyn Beiriannydd yn y Llynges yn graddio mewn Nyrsio

Ar ôl symud allan o'r cartref teuluol a'i rentu am 3 blynedd i dalu am addysg uwch, bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor yn graddio'r wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Cyn Bêl-droediwr Proffesiynol yn graddio

Mae cyn bêl-droediwr proffesiynol a ddaeth yn ôl adref i Ogledd Cymru i astudio ym Mhrifysgol Bangor yn graddio yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Eurliw ar ei ffordd i wireddu ei breuddwyd

Mae Eurliw Hydref Lloyd Williams, 21, yn graddio o Brifysgol Bangor wythnos yma gyda gradd yn y Gyfraith gyda’r Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

First Class achievement for Hannah

Hannah Mundy, 22, from Leek, Staffordshire, is graduating from Bangor University with a first class degree in English Language and Creative Studies this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf i Eira

Mae Eira Winrow, 38, sydd yn wreiddiol o Gaergybi, newydd raddio gyda gradd anrhydedd dosbarth gyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Gweithiwr siop yn ennill gwobr a Gradd Cyntaf

Mae myfyriwr ôl-raddedig hŷn, a adawodd yr ysgol yn 15 oed, yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Gwobr a Gradd Dosbarth Cyntaf i fyfyrwraig hŷn

Mae myfyrwraig hŷn sydd wedi ennill gwobr yn edrych ymlaen at ddyfodol gwell ar ôl graddio gyda gradd dosbarth cyntaf o Brifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Gwobr a gradd i wirfoddolwr

Mae myfyriwr a fu’n gwirfoddoli drwy gydol ei gyfnod yn y brifysgol, yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos yma.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Louis yn dathlu ei 'radd dosbarth cyntaf!

Louis Rhys Waters, 21, from Pencoed, Bridgend, is graduating from Bangor University with a first class degree in Journalism and Media Studies this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Merch o Lŷn yn graddio

Fe wnaeth profiad gwaith arwain at swydd i  fyfyrwraig sy’n graddio ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyriwr Gwneud Ffilmiau yn graddio

Yr wythnos hon, mae myfyriwr o Brifysgol Bangor a’i fryd ar fusnes yn graddio ar ôl tair blynedd o waith caled a dechrau disglair i’w yrfa fel gwneuthurwr ffilmiau.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyriwr gyda’r canlyniadau gorau yn ei flwyddyn olaf yn graddio

Bydd myfyriwr lleol yn derbyn gwobr yn ystod ei seremoni  raddio'r wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyriwr y gyfraith yn cipio gwobr chwaraeon

Mae Adran Hamdden a Chwaraeon Prifysgol Bangor wedi dyfarnu Gwobr Goffa Llew Rees eleni i Benjamin Pritchard, myfyriwr sy’n astudio’r Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyrwraig Busnes arobryn yn graddio

A prize-winning, former Welshpool High School pupil celebrates her success at Bangor University’s graduation ceremony this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyrwraig Nyrsio Ddawnus yn Graddio

Ar ôl gwaith caled a dyfalbarhad, bydd myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf Baglor Nyrsio - Anableddau Dysgu yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn dathlu graddio er cof am ei mhâm diweddar

Rhyddhad, hapusrwydd, ofn a thristwch  - dyma rhai o'r emosiynau y bydd myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor yn teimlo yn ystod ei seremoni graddio'r wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn mynd a busnes lleol o nerth i nerth

Byddai rhedeg busnes yn her fawr i'r rhan fwyaf ohonom, ond bu myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn gwneud hynny ac astudio at ei gradd ar yr un pryd. Graddiodd Rebecca Orford, sy'n 21 oed ac yn dod o Lanfairpwll, gyda BSc Cadwraeth Amgylcheddol yr wythnos hon.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

New chapter for budding journalist

Having reported news from London 2012 and Formula 1, a Bangor University student is looking forward to revisiting north Wales for her graduation ceremony this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Prize Winning Student Graduates

A Bangor University prize-winning student will be celebrating her success during graduation week this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Prize winning student overcame a serious illness to graduate

A prize winning student overcame a serious illness to graduate at the top of her class at Bangor University this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Profiad newydd i fam leol

Mam ifanc a adawodd yr ysgol yn 16 oed yn dweud fod astudio ym Mhrifysgol Bangor wedi newid ei bywyd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Saran yn dathlu derbyn ei gradd yn y Gyfraith

Mae Saran Enfys Jones, 25, o Llanfair PG, Ynys Môn, wedi graddio o Brifysgol Bangor gyda 2:1 yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Zoology degree delight for Victoria

Victoria Ella Warren, 21, from Loughborough, is graduating from Bangor University with a first class BSc in Marine Vertebrate Zoology this week.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2013

Cyn-fyfyrwraig Kate yn ennill tymor prawf mewn Siambrau Bargyfreithwyr

Mae cyn-fyfyrwraig o Ysgol y Gyfraith wedi cael cynnig tymor prawf mewn Siambrau Bargyfreithwyr sydd wedi’u lleoli yn Swydd Nottingham.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2013

Staff a myfyrwyr Bangor yn ymddangos yn y Royal Academy of Music

Perfformiwyd gwaith yr Athro Andrew Lewis mewn cyngerdd yn yr academi ar 1 Gorffennaf, ynghyd â gwaith myfyiwr Bangor, Kimon Grigoriadis. Perfformiwyd y gwaith hwn gan fyfyriwr arall, Katherine Betteridge.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Gorffennaf 2013