Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Medi 2013

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn ennill gwobr BAFTA Cymru

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor, Osian Williams, wedi ennill Gwobr BAFTA Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2013

Taith maes i'r Hâg - Ionawr 2014

Gwahoddir myfyrwyr i ddod ar daith maes i'r Hâg yn yr Iseldiroedd i ymweld ag amryw o lysoedd a thribiwnlysoedd rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2013

Gwobr Goffa Duncan Tanner 2013

Graddiodd Martin Andrew Hanks 50, o Benmaenmawr, gydag MA mewn Hanes, gan dderbyn hefyd Wobr Duncan Tanner am y Traethawd Hir Gorau ar gyfer MA, yn dwyn y teitl ‘Can I Help You? The Early Life of Douglas Houghton’. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2013

Cydnabyddiaeth I Amaeth A Choedwigaeth Ym Mhrifysgol Bangor Yng Nghynghriar Ddiweddaraf Prifysgolion Y Byd

Yn safleoedd uchaf Sicrhau Ansawdd ar gyfer Prifysgolion, mae Prifysgol Bangor ymysg y 200 Prifysgol Uchaf yn y Byd am Amaeth a Choedwigaeth. Mae’r safleoedd yn rhoi ystyriaeth i amrywiaeth o ffactorau, yn cynnwys ymchwil, addysgu ac enw da ymysg cyflogwyr ac academyddion.

Ers mwy na chanrif, mae Amaethyddiaeth a Choedwigaeth yn ganolbwynt ar gyfer addysgu ac ymchwil ym Mangor, ac maent bellach yn gydrannau academaidd allweddol o fewn yr Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD) yn y Coleg Gwyddorau Naturiol yn y Brifysgol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2013

Project myfyriwr yn dangos ei bod yn ddiogel bwyta mwyar duon ar ochrau ffyrdd

Mae’n adeg o’r flwyddyn pan fydd llawer o bobl yn hel ffrwythau, fel mwyar duon, ar ochrau ffyrdd.  Fodd bynnag, mae rhai'n pryderu y gall ffrwythau meddal sy'n tyfu ar ochrau ffyrdd gynnwys lefelau uchel o fetelau trwm o ganlyniad o ollyngiadau o gerbydau. 

Nod astudiaeth wyddonol a wnaed gan James Slack, myfyriwr o Sir Durham, fel rhan o'i radd BSc mewn Cadwraeth ac Ecosystemau Coedwig ym Mhrifysgol Bangor, oedd gweld a oedd hyn yn wir ai peidio.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Medi 2013

Myfyrwyr Coedwigaeth MSc ADNODD yn mynd i Wganda!

Yn dilyn cwrs maes llwyddiannus iawn yn Nhansanïa yr haf diwethaf (2012), yng Ngorffennaf-Awst 2013, dyma ail garfan o fyfyrwyr MSc Coedwigaeth dysgu-o-bell Prifysgol Bangor, dan nawdd Comisiwn Ysgoloriaethau’r Gymanwlad (CSC), yn mynd i ddigwyddiad y flwyddyn hon, a gynhaliwyd yng Ngwarchodfa Coedwig Budongo, Wganda.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2013

Cofrestrwch rwan! Corau a Cherddorfeydd 2013-14

Corws Prifysgol Bangor

Mae Corws y Brifysgol yn gôr cymysg mawr o fyfyrwyr a staff o bob rhan o’r Brifysgol, a hefyd yn cynnwys cantorion o’r gymuned leol. Yn nhymor 2013-14, byddwn yn perfformio cyngerdd tymhorol yn Rhagfyr, ac ymuno â Cherddorfa Symffoni’r Brifysgol yn Ebrill i berfformio Offeren Nelson Haydn a Hymnus Paradisi Herbert Howells.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2013