Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr: Hydref 2013

Prifysgol Bangor yn drech ym Marathon Eryri

Prifysgol Bangor a dra-arglwyddiaethodd ym Marathon Eryri, wrth i fyfyrwraig bresennol ennill categori’r Menywod ac i fyfyriwr graddedig lleol ennill categori’r Dynion.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2013

Myfyriwr yn cael ei ddewis ar gyfer Pencampwriaeth Nofio Genedlaethol

Mae Leo Johnson, myfyriwr yn ei drydedd flwyddyn yn astudio Bioleg y Môr wedi ennill lle i gystadlu  yn y ras 100m Arddull Rydd  ym Mhencampwriaeth Genedlaethol Cwrs Byr Agored Nofio gydag Anabledd 2013, sydd i’w chynnal ym Mhwll Nofio Ryngwladol Ponds Forge yn Sheffield ar 23-24 Tachwedd 2013.  Bydd y goreuon o blith nofwyr para ar draws Prydain Fawr yn cystadlu yn y digwyddiad hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2013

Israddedigion ar eu ffordd i Wlad Pwyl ar gyfer Rhaglenni astudio trwy Weithgareddau Gwirfoddol

Bydd chwech o israddedigion yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn teithio i Łódź, Gwlad Pwyl, ym mis Tachwedd, ar gynllun a gyllidir gan yr UE.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2013

Wedi ei hailsefydlu, Cymdeithas Ddrama Gymraeg yn cynnig dau gynhyrchiad

Yn dilyn ailsefydlu Cymdeithas y Ddrama Gymraeg, hen gymdeithas fyfyrwyr a sefydlwyd ym Mhrifysgol Bangor ym 1923, dan lywyddiaeth neb llai na’r bardd R. Williams Parry, mae’r Gymdeithas bellach yn barod i gyflwyno ei chynyrchiadau cyntaf.

Bydd y Gymdeithas yn perfformio 'Siwan' gan Saunders Lewis ar 6 Tachwedd a 'Bobi a Sami' gan Wil Sam ar 29 Tachwedd.

Bydd y ddau berfformiad yn digwydd yn Neuadd John Philips y Brifysgol ar Ffordd y Coleg am 7.00 o’r gloch. Pris y tocynnau fydd £5 a byddant ar gael wrth y drws.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2013

Myfyrwyr yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth ffotograffiaeth Erasmus

Mae Hanjie Chow, myfyriwr ieithoedd modern yn ei flwyddyn olaf, yn un o ddeg cystadleuydd i gyrraedd rownd derfynol adran ffotograffiaeth 'Fy Stori Erasmus - Byw fel Brodor', cystadleuaeth a drefnir gan Raglen Dysgu Gydol Oes y Comisiwn Ewropeaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2013

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cwblhau Blas ar Waith gyda GO Wales

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi cwblhau Blas ar Waith GO Wales yn ddiweddar yn y Sw Fynydd Cymreig, Bae Colwyn.

Mae Mollie Duggan Edwards, 20, o Fethel ger Caernarfon, ar ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor, yn astudio Bioleg Môr . Fe wnaeth hi gais am y Blas ar Waith yn y gobaith o ennill rhywfaint o brofiad gwaith gwerthfawr i gryfhau ei CV.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2013

Creu 100 Cerdd mewn 24 awr

Dewiswyd dau o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg i fod yn rhan o’r ‘HER 100 CERDD’ a drefnwyd gan Lenyddiaeth Cymru eleni. Yn dilyn llwyddiant yr Her y llynedd, ac i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth 2013, comisiynwyd pedwar bardd Cymraeg ifanc i ymateb i’r her o greu cant o gerddi mewn 24 awr. Mae dau o’r beirdd hynny yn fyfyrwyr yn yr Ysgol, sef Elis Dafydd sydd ym mlwyddyn olaf ei radd BA, a Gruffudd Antur sydd ar ddechrau ei gwrs MA. Y ddau fardd arall a gymerodd ran yn yr Her oedd Elan Grug Muse a Siôn Pennar.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Darryl yn llwyddo i amddiffyn ei Deitl Pencampwriaethau’r Byd

Mae myfyriwr sydd wedi ennill teitlau Pencampwriaethau Cic-Focsio ers 2009 yn cymryd amser o’i astudiaethau ym Mhrifysgol Bangor i amddiffyn ei Deitl Pencampwr Cic-Focsio’r Byd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013

Llongyfarchiadau i Dîm University Challenge Prifysgol Bangor

Llongyfarchiadau i dîm Prifysgol Bangor ar guro Prifysgol Aberystwyth yn rownd gyntaf i’w darlledu o’r gyfres newydd o University Challenge:  y cwis teledu mwyaf anodd, yn y rhaglen a ddarlledwyd neithiwr (BBC 2 Llun 14 Hydref).

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2013