Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Tachwedd 2013

Cadair i Euros

Llongyfarchiadau mawr i Euros Gwyn Jones, myfyriwr yn ei drydedd flwyddyn yn Ysgol y Gymraeg, ar ennill Cadair Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Eryri yn gynharach y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2013

Andra'n troi'n ymchwilydd i droseddau yn ystod interniaeth haf

Fe wnaeth myfyriwr ail flwyddyn yn Y Gyfraith ym Mangor fynd ar leoliad pur wahanol ei natur dros yr haf.

Dychwelodd Andra Filimon i'w gwlad enedigol, Romania, ar interniaeth chwe wythnos gydag Adran Lofruddiaethau Pencadlys yr Heddlu yn Bucharest.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2013

Profi Diwylliannau’r Byd

Local and international students will be getting dressed up to perform or share activities that provide a glimpse of their native cultures at an international festival taking place at Bangor University on Saturday, 30 November.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd 2013

Cyn-fyfyriwr yn ennill gwobr ‘newyddiadurwr y flwyddyn’

Mae cyn-fyfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi ennill gwobr newyddiaduraeth fawreddog.

Fe enillodd Noellin Imoh, a raddiodd o Brifysgol Bangor yn 2010, y wobr BEFFTA am ei gwaith yn golygu cylchgrawn African Dazzle.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Tachwedd 2013