Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Rhagfyr 2013

Cyfoethogi’r profiad addysgol: myfyrwyr y Gyfraith Bangor yn cael profiad o waith Heddlu Gogledd Cymru

Bob blwyddyn mae myfyrwyr ôl-radd ar gwrs Cyfraith Hawliau Dynol Rhyngwladol yr Athro Suzannah Linton, a myfyrwyr eraill ar y rhaglen Meistr Cyfraith Ryngwladol, yn mynd ar ymweliad maes lle maent yn cael cyfle i weld gweithwyr proffesiynol ym maes gweithredu'r gyfraith yn cyflawni eu dyletswyddau, a gweld y theori'n dod 'yn fyw'.  Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, er enghraifft, maent wedi ymweld â Chanolfan Hyfforddi'r Heddlu ger Wrecsam. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2013

Blwyddyn lwyddiannus i Nia

Mae merch sy’n mwynhau gweithio a phlant oed Cynradd wrth ei bodd gyda’i swydd newydd.

Eleni fe raddiodd Nia Prichard Williams, 28, o Flaenau Ffestiniog sydd yn wreiddiol o Borthmadog, gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Astudiaethau Plentyndod ym Mangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2013

Gwobrwyo myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor

Roedd pencampwr y byd sydd newydd ennill dwy fedal aur ymhlith y myfyrwyr a dderbyniodd wobrau ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2013

Parhau i fuddsoddi yn y profiad a gaiff myfyrwyr

 

Mae cyfleusterau chwaraeon newydd a Chanolfan newydd gyffrous i'r Celfyddydau ac Arloesi ymysg y datblygiadau niferus sydd ar y gweill i gyfoethogi ymhellach y profiad a gaiff myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor. 

Mae rhai o'r newidiadau hyn i'w gweld eisoes yn datblygu ar y campws. Mae adeilad Pontio - canolfan newydd i'r celfyddydau yn y Brifysgol - yn tyfu'n gyflym. Disgwylir i'r ganolfan hon, sydd wedi costio dros £40m, agor ym mis Hydref 2014.   

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2013

Llwyddiant ein sgwenwyr

Llongyfarchiadau mawr i dri o fyfyrwyr ôl-radd Ysgol y Gymraeg ar eu llwyddiant mewn cystadlaethau ysgrifennu creadigol yn ddiweddar. Daeth Ruth Richards, sydd wrthi’n cwblhau MA mewn Ysgrifennu Creadigol, i’r brig yng Nghystadleuaeth Allen Raine am ysgrifennu stori fer hyd at 7,500 gair, gyda’r wobr yn cael ei rhoi gan Wasg Gomer a Parthian Books.

Cyhoeddwyd enwau’r enillwyr (Cymraeg a Saesneg) mewn seremoni arbennig yng Nghastellnewydd Emlyn ym mis Tachwedd 2013.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2013

Sylw i statws y Gymraeg yng Ngwlad y Basg

Treuliodd rhai o fyfyrwyr Prifysgol Bangor eu hwythnos ddarllen eleni yn cymharu sefyllfa ieithyddol Gwlad y Basg â Chymru wrth ymweld â’r ardal.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2013

Marchnad Nadolig Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Os ydych chi'n chwilio am anrhegion Nadolig unigryw ar gyfer eich ffrindiau a'ch teulu, does dim rhaid i chi edrych ymhellach na Marchnad Nadolig Myfyrwyr Prifysgol Bangor, a gynhelir ddydd Gwener, 6 Rhagfyr yn Neuadd Prichard-Jones y Brifysgol, rhwng 12-5pm.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2013