Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Chwefror 2014

Laniswch eich gyrfa fel Nyrs Gofrestredig (Oedolion)

Yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd rydym yn cyfuno y safon uchaf o addysgu gyda phrofiad ymarferol a perthnasol. Mae gennym ychydig o leoedd ar ôl i fyfyrwyr ddechrau ar ein rhaglen BN (Anrhydedd) Nyrsio Oedolion ar 7fed Ebrill 2014, yng Nghampws Archimedes Wrecsam y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2014

Myfyrwyr busnes yn brolio eu syniadau mewn cystadleuaeth Farchnata genedlaethol

Yn ddiweddar, cymerodd dau dîm o Ysgol Busnes Bangor ran yn rownd derfynol ‘Brolio/ The Pitch’, cystadleuaeth ar draws prifysgolion Cymru a drefnwyd gan y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) a than nawdd Llywodraeth Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Chwefror 2014

Myfyrwyr Bangor yn cystadlu yng Nghân i Gymru eto eleni

Yn dilyn llwyddiant Rhys Gwynfor ac Osian Huw Williams, myfyrwyr Prifysgol Bangor, yng nghystadleuaeth Cân i Gymru y llynedd, a llwyddiant Nia Davies Williams, myfyrwraig MA cerddoriaeth, a ddaeth yn drydydd yn 2012, mae dau o fyfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth y brifysgol wedi cael eu cynnwys ar restr fer y gystadleuaeth boblogaidd. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei ddarlledu am 7.45 efo’r canlyniadau’n cael eu cyhoeddi mewn rhaglen arbennig am 9.30 nos Wener 28.2.14.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2014

Owain Jones yn ennill gwobr arobryn y Brethynwyr

Llongyfarchiadau i Owain Jones am ennill medal uchaf Cwmni’r Brethynwyr am gyfraniad ôl-radd eithriadol gan fyfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor. Mae hon yn wobr o fri, sy’n rhoi ystyriaeth i ansawdd ymchwil, addysgu a gwasanaeth myfyriwr i’r Brifysgol a’r gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2014

Myfyrwyr Bangor yn Brolio am Fuddugoliaeth

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae myfyrwyr meistr Seicoleg Defnyddwyr o Fangor wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Brolio/ The Pitch 2014, sydd i’w chynnal ddydd Mawrth 18 Chwefror. Trefnir Brolio/ The Pitch gan y Sefydliad Marchnata Siartredig, cyllidir y gystadleuaeth gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ‘frolio’ eu syniadau mewn cystadleuaeth farchnata o fri.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Chwefror 2014

Ymgyrch Genedlaethol yn Cydnabod Cyfraniad Myfyriwr Nyrsio o Brifysgol Bangor i Wella Ansawdd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Mae Clare Woodcock, myfyriwr ail flwyddyn sy'n astudio am radd mewn Nyrsio, wedi ennill lle yn y Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd Diogelwch mewn Gofal Iechyd sydd i'w gynnal ym Mharis yn ddiweddarach eleni. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2014

Myfyriwr yn cynrychioli Prifysgol Bangor yng Nghanolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru (DTC)

Mae Hannah Chandler wedi cael ei phenodi'n Gynrychiolydd Myfyrwyr yng Nghanolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru yr ESRC.

Mae Hannah'n fyfyriwr PhD sy'n gweithio gyda'r Athro Paul Downing a'r Athro Kim Graham (Prifysgol Caerdydd) ac mae'n ymuno â chynrychiolwyr o Brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd ac Abertawe. Maent yn chwarae rhan allweddol yn cyflwyno syniadau a sylwadau gan gyd-fyfywyr a gyllidir gan yr ESRC ar draws gwahanol ysgolion academaidd a llwybrau astudio.   

Dyddiad cyhoeddi: 7 Chwefror 2014

Mae gan Fyfyrwyr Seicoleg Bangor Syniadau Mawr

Roedd dau entrepreneur uchelgeisiol o Brifysgol Bangor ymysg dim ond 50 o bobl ifanc 16-24 oed o bob cwr o Gymru a ddewiswyd yn ddiweddar i gymryd rhan yn 'Her Syniadau Mawr Cymru'.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2014

Anturiaethau Amy yn Ffrainc

Mae’r profiad cafodd myfyrwraig o Brifysgol Bangor wrth fyw a gweithio yn Ffrainc wedi helpu iddi benderfynu ar ei llwybr wedi ei gradd.

Y llynedd bu Amy Mason, 21, o Ferthyr Tydfil, yn gweithio mewn dwy ysgol fel athrawes Saesneg am flwyddyn, mewn tref o’r enw Boulogne Billancourt sydd ar gyrion Paris.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2014