Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mawrth 2014

Myfyrwyr Bangor yn ennill gwobrau UCM Cymru

Nid yn unig fod Undeb Myfyrwyr Bangor wedi ennill categorïau Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn ac Aelod Staff y Flwyddyn yn Noson Wobrwyo flynyddol UCM Cymru eleni ond fe wnaethant hefyd ennill Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2014

Llwyddiant cerddorol i fyfyrwraig Astudiaethau Creadigol

Taith i Los Angeles ac ymddangosiadau mewn amryw o wyliau ar y gweill ar gyfer cantores/cyfansoddwraig ifanc, sydd eisoes wedi denu nifer fawr o ddilynwyr ar-lein.

Mae Myfyrwraig Astudiaethau Cyfryngau Prifysgol Bangor, Cara Braia , 21 , o Griccieth wedi ennill cystadleuaeth ar-lein am ail ddehongli cân glasurol grŵp poblogaidd o’r 60au The Kinks. O ganlyniad, mae hi wedi mynd i gydweithio gyda gwahanol artistiaid a chynhyrchwyr o bob cwr o'r byd, ac yn fuan bydd yn hedfan i ffwrdd i LA i hyrwyddo ei gyrfa.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2014

Dathlu Llwyddiant Myfyrwyr – Ysgoloriaethau Mynediad 2014

O’r Bala i Fro Morgannwg, o Ruthun i Rugby - bydd myfyrwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr yn rhannu gwobrau Ysgoloriaethau sydd werth dros £160,000 pan fyddant yn dechrau eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2014

Myfyriwr a enillodd wobr BAFTA Cymru yn cynnal dosbarth meistr

Cynhaliodd myfyriwr ôl-radd Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor, a enillodd wobr BAFTA Cymru am y ffilm fer orau yn 2013, ei ddosbarth meistr ei hun i fyfyrwyr a darlithwyr ym Mhrifysgol De Cymru yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

Tri ar y brig

Llongyfarchiadau i dri o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg ar gipio tair o’r prif wobrau llenyddol yn yr Eisteddfod Ryng-golegol yn Abertawe yn ddiweddar.

Enillwyd y Gadair gan Gruffudd Antur gyda chywydd ar y testun ‘Pelydrau’. Graddiodd Gruffudd mewn ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth y llynedd, a dod i Fangor i wneud MA mewn Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg ym mis Medi 2013. Mae’r cywydd yn trafod ei deimladau wrth ymadael ag Aberystwyth wedi tair blynedd. Disgrifiwyd Gruffudd gan y beirniad, yr Athro Alan Llwyd, fel ‘un o’n cynganeddwyr cyfoes gorau’, sydd yn ‘feistr llwyr ar ei gyfrwng’ a’i ‘ganu yn gwefreiddio’.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014

Myfyrwyr Addysg Gynradd yn mynd i’r afael â diwylliant Tsieineaidd

Cafodd myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar y rhaglen BA Addysg Gynradd cyflwyniad unigryw i ddiwylliant Tsieineaidd, diolch i Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2014

Her Ddiwylliannol 2014

Yn ddiweddar bu Prifysgol Bangor yn dathlu cydweithio ac amrywiaeth ddiwylliannol gyda'r Her Ddiwylliannol llawn gweithgareddau a gynhelir bob blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2014