Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mehefin 2014

Nofel gyntaf yn ennill gwobr a doethuriaeth

Mae nofel a ysgrifennwyd fel rhan o gwrs ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei chyhoeddi ac wedi ennill gwobr The Write Factor Shortlist Award, 2014 i’r awdur newydd, Rhian Waller.

Ysgrifennwyd nofel gyntaf Rhian, Eithe’s Way, fel rhan o ddoethuriaeth Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol yn Ysgol Saesneg Prifysgol Bangor.
Mae'r nofel yn dilyn taith merch ifanc sy'n dianc rhag trais yn y cartref ac yn mynd yn syth i berthynas fetaffisegol sy'n herio’r cymeriad canolog, sef Eithe, i ddarganfod ei chryfderau a chyfeiriad ei bywyd.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mehefin 2014

Rhyl Scoops yn cynnig profiad Parlwr Hufen Iâ traddodiadol

Ydych chi’n mwynhau’r tywydd braf? Os ydych chi yng nghyffiniau'r Rhyl, yna pam na wnewch alw heibio am hufen iâ bendigedig ym mharlwr hufen iâ Rhys Scoops, a fydd ar agor am wythnos yn unig rhwng 23-30 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2014

Grace Mutali, ein myfyriwr cyntaf i astudio ar gyfer MSc mewn Coedwigaeth trwy Ddysgu o Bell ar Gomisiwn Ysgoloriaeth y Gymanwlad (CSC), i raddio!

Grace Mutali yw ein hysgolor CSC cyntaf i gwblhau’r MSc mewn Coedwigaeth trwy Ddysgu o Bell. Mae hi’n byw yn Sambia, lle cwblhaodd y cwrs yn ei grynswth, ac eithrio ysgol haf yr aeth iddi yn Nhansanïa yn 2012. Cwblhaodd ei thraethawd hir gyda Chanolfan Goedamaeth y Byd (ICRAF), y mae gan ADNODd gysylltiadau agos iawn â hi.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2014

Rhian a Choron Môn

Llongyfarchiadau mawr i Rhian Owen, myfyrwraig sy'n dilyn MA mewn Ysgrifennu Creadigol yn Ysgol y Gymraeg, am ennill Coron Eisteddfod Mon eleni. 

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2014

Myfyriwr o Fangor i dderbyn gwobr Myfyriwr Amaethyddol Cymreig y Flwyddyn am yr ail flwyddyn yn olynol

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn mynd i dderbyn Gwobr Richard Phillips i Fyfyriwr Amaethyddol y Flwyddyn. Cyflwynir y wobr hon yn flynyddol yn y Sioe Frenhinol i'r myfyriwr amaethyddol gorau sy'n astudio yng Nghymru.

Ar ddydd Llun y Sioe (2.20pm 21/7/14) bydd Holly Pratt, 23 oed, yn derbyn y wobr, a dyma'r ail flwyddyn yn olynol i fyfyriwr o Fangor gyflawni'r gamp hon.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2014

Ffilm MA am awyr-filwr yn ennill gwobr

Mae ffilm gan gyn-fyfyriwr a gafodd radd MA ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill y wobr am y ffilm orau mewn gŵyl ffilmiau yng Nghaerdydd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mehefin 2014

Cyfres Gyntaf ‘Legal World’ yn Llwyddiant Ysgubol

Yn ystod ail semester blwyddyn academaidd 2014-15, lansiodd tîm o fyfyrwyr y Gyfraith Gyfres ‘Legal World’ am y tro cyntaf. Dan oruchwyliaeth Cyd-Gyfarwyddwyr y Rhaglen, sef Stephen Clear a Dr Marie Parker, mae Cyfres ‘Legal World’ yn gofyn am i fyfyrwyr drefnu, o’u gwirfodd, gynadleddau a digwyddiadau cymdeithasol ar bynciau cyfreithiol yng nghyswllt gwahanol gyfandiroedd a rhanbarthau.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2014

Dathliadau i fyfyrwyr ELCOS

Daeth myfyrwyr o bob rhan o'r byd ynghyd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar er mwyn dathlu'u llwyddiant o basio cyrsiau 'pre-sessional English for Academic Purposes'.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2014