Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr: Awst 2014

Llwyddiant ymryson cenedlaethol i Catherine-Anne

Er bod myfyrwyr ar eu gwyliau haf erbyn hyn, nid yw hynny’n golygu bod un fyfyrwraig y Gyfraith o Brifysgol Bangor wedi treulio’i holl amser ar y traeth.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2014

Ffrydio – yr ateb i'r cwymp yng ngwerthiant cerddoriaeth Gymraeg

Yn ôl ymchwil a wnaed  ar y cyd yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ac Ysgol Busnes Bangor, ffrydio yw'r ateb os yw cwmnïau recordiau'n mynd i atal a gwrthdroi'r gostyngiad a welir yng ngwerthiant cerddoriaeth Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor – y gorau yng Nghymru!

Mae'n swyddogol: Prifysgol Bangor yw’r lle gorau yng Nghymru i astudio gradd mewn Cerddoriaeth. Mae canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2014, a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf, yn gosod Ysgol Cerddoriaeth Bangor ar y brig yng Nghymru, gyda chyfradd boddhad cyffredinol enfawr o 91%.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2014

Efrydiaeth MA Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2014

Ysgoloriaeth MPhil i fyfyrwraig ddisglair sydd newydd raddio mewn Astudiaethau Plentyndod

Mae Eleanor Morsman newydd ennill ysgoloriaeth i astudio ar gyfer MPhil ar ‘Y Model Pedagogiaeth Gorau ar gyfer Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon yn y sector Addysg Gynradd'. Graddiodd Eleanor o Ysgol Addysg Prifysgol Bangor ym mis Gorffennaf gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn astudiaethau plentyndod a bu'n gyd-enillydd Gwobr Cronfa'r Normal a ddyfernir i'r myfyriwr gyda'r marciau uchaf mewn addysg.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2014

Dr Barbara Saunderson

Bydd staff a myfyrwyr presennol yr Ysgol Ieithoedd Modern, yn ogystal â chyn fyfyrwyr a staff, yn sicr o golli'n fawr Dr Barbara Saunderson, cyn ddarlithydd mewn Ffrangeg ym Mangor. Bu farw ar 27 Gorffennaf 2014. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2014

Myfyriwr yn helpu i hyrwyddo'r project ynni dŵr cyntaf yng ngogledd Cymru sy'n eiddo i'r gymuned

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn helpu aelodau o'r gymuned yn Abergwyngregyn i hyrwyddo'r cynllun trydan dŵr mawr cyntaf yng ngogledd Cymru sy'n eiddo i'r gymuned.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Awst 2014

Myfyrwyr o Fangor yn perfformio yng ngŵyl Fringe Caeredin

Bydd myfyrwyr a graddedigion o Brifysgol Bangor yn cael cyfle anhygoel i berfformio yn yr ŵyl gelfyddydau fwyaf yn y byd y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Awst 2014

Sioned yn ennill Tlws y Cerddor

Llongyfarchiadau mawr i’r cerddor Sioned Eleri Roberts, un o gyn-fyfyrwyr yr Ysgol Cerddoriaeth ar ennill cystadleuaeth Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Awst 2014

Y Goron i Guto

Llongyfarchiadau mawr i'r Prifardd Guto Dafydd, un o gyn-fyfyrwyr disglair Ysgol y Gymraeg Bangor, ar ennill y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni!

Dyddiad cyhoeddi: 6 Awst 2014

Cariad tuag at ddysgu yn ennill £1,000 i Maisie

Gyda’i chwrs wedi rhoi’r cyfle iddi deithio i lefydd anhygoel ac ennill mwy o brofiad bywyd nag y gallai erioed ddychmygu, mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth UCAS/The Times Love Learning

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2014