Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr: Hydref 2014

Diwrnod Lemur y Byd

Dathlwyd Diwrnod Lemur y Byd am y tro cyntaf erioed ddoe. Ymunodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor â'r Sw Fynydd Cymreig i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer cadwraeth Lemur ym Madagascar.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Hydref 2014

MBA yn dod a'r entrepreneur allan yn y Cyfarwyddwr Marchnata, Farah

Mae un o raddedigion Prifysgol Bangor wedi gwireddu ei breuddwyd entrepreneuraidd drwy sefydlu ei hasiantaeth farchnata greadigol ei hun.

Sefydlodd Farah Radford Digivita ym mis Mehefin 2014, ar ôl graddio o Ysgol Busnes Bangor gydag MBA mewn Marchnata.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2014

Chwaraewr RGC yn astudio ym Mangor

Mae chwaraewr rygbi gyda dyfodol addawol wedi dechrau astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd James Lang o Surrey yn astudio gradd mewn Gwyddor Chwaraeon yn St Mary’s University yn Twickenham, pan gafodd alwad gan Rupert Moon sef Rheolwr Cyffredinol RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2014

Gwobrwyo Cynrychiolydd Cwrs y Flwyddyn

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr am ei ymroddiad i gynrychioli ei gyd-fyfyrwyr yn ddiweddar

Enillodd David Loveday, 34, o Rotherhithe, Llundain y teitl "Cynrychiolydd Cwrs" blwyddyn 1 neu 2 Ede & Ravenscroft ynghyd â gwobr ariannol gwerth £1,000. Mae David yn gyn-fyfyriwr Coleg St Dunstans, Llundain, ac ar hyn o bryd mae yn ei drydedd flwyddyn ar y cwrs gradd Polisi Cymdeithasol a Throseddeg gyda Chyfiawnder Troseddol.
 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2014

'Jack to a King' yn cael y carped coch ym Mangor

Bydd ffilm am ddyrchafiad rhyfeddol clwb pêl-droed Cymreig i uchelfannau'r Uwch Gynghrair yn cael ei dangos am y tro cyntaf yng Ngogledd Cymru'r wythnos yma ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014

Blwyddyn Profiad Rhyngwladol i fyfyriwr Bangor

Mae myfyriwr ar y cwrs Cadwraeth ac Ecosystemau Coedwigoedd newydd ddychwelyd o Japan lle bu'n astudio am flwyddyn.

Daeth Daniel Forster, sy'n 34 oed ac yn dod o Woodbridge, Suffolk, i Brifysgol Bangor fel myfyriwr aeddfed ar ôl gyrfa yn y lluoedd arfog. Gadawodd yr ysgol yn 16 oed ac ymunodd â'r fyddin. Bu yn y fyddin tan ei ugeiniau canol. Yna penderfynodd Daniel ddychwelyd i addysg yn llawn-amser ac astudiodd Rheolaeth Cefn Gwlad yng Ngholeg Easton, Norfolk cyn dechrau ei radd ym Mangor.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Hydref 2014

Enillydd Medal Aur Gemau Invictus yn dychwelyd i addysg

Mae enillydd medal aur yn y Gemau Invictus diweddar newydd ddechrau astudio am radd yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2014

Haciwr Moesegol ar y Rhyngrwyd yn ennill gwobr o £1,000

Yn ddiweddar, enillodd myfyriwr o Brifysgol Bangor wobr o £1,000 mewn penwythnos ‘hacathon’ yn Rwsia. Gwahoddwyd Jamie Woodruff, 21, myfyriwr yn yr Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol, i’r digwyddiad a gynhaliwyd gan Startup Weekend ym Mosgo, i hacio’n fyw o flaen rhyw 1,000 o bobl. Roedd hefyd yn siaradwr gwadd yn y digwyddiad, a rhoddodd sgwrs ar seiber-ddiogelwch. Mae’r Startup Weekend yn 56 awr o hacathon lle bu rhaglenwyr, cynllunwyr ac entrepreneuriaid yn hacio gwefannau syfrdanol, cymwysiadau rhyfeddol a gwasanaethau anhygoel er mwyn creu busnesau a oedd yn gweithredu’n llawn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2014

Prifysgol Bangor: Sut i gadw myfyrwyr y Gyfraith yn hapus!

Mae’n swyddogol – mae Prifysgol Bangor â rhai o’r myfyrwyr mwyaf bodlon yn graddio yn y Gyfraith, nid yn unig yng Nghymru, ond hefyd ar draws y DU!

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr diweddaraf, enillodd Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor y safle gorau yng Nghymru a daeth yn gydradd 5ed yn y cyfan o’r DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr. Un agwedd y mae’r myfyrwyr yn arbennig o hapus yn ei chylch yw addysgu: yn y categori ‘staff yn esbonio pethau’n dda’, enillodd Bangor gyfradd foddhad ryfeddol o 100% gan ei fyfyrwyr LLB sydd ar y cwrs 3-blynedd, gan ei rhoi ar safle cyntaf yr Ysgolion Cyfraith ar draws y DU am hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Hydref 2014