Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Rhagfyr 2014

Cyn fyfyriwr Gwyddorau Biolegol yn ysgrifennu llyfr poblogaidd

Hanes dychrynllyd bod ar fwrdd cwch bysgota a suddodd yn nyfroedd yr Antartica a geir gan gyn fyfyriwr Prifysgol Bangor yn ei lyfr poblogaidd, Last Man Off.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2014

Myfyrwyr ADNODD yng nghynhadledd 2014 y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol

Bu myfyrwyr o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD) yng nghynhadledd y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol a gynhaliwyd yn y Gymdeithas Frenhinol yn Llundain yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2014

Rhagor o lwc dda i fyfyriwr PhD ysgrifennu creadigol

Mae un o awduron mwyaf poblogaidd yr India, sydd hefyd yn fyfyriwr PhD ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor, wedi rhyddhau ei lyfr ffeithiol cyntaf.

Mae 13 Steps to Bloody Good Luck yn dilyn ymgais Ashwin Sanghi i ganfod a yw lwc yn rhywbeth y mae rhai pobl wedi cael eu bendithio gydag ef, neu'n ddawn y gellir ei ddysgu.

Trwy straeon difyr llawn gwybodaeth, hanesion am brofiadau personol a doethineb syml, mae Ashwin yn cynnig golwg newydd ar sut y gall pobl weithio tuag at fod yn lwcus.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2014

Diwrnod Gwenwyn yn mynd o nerth i nerth

Yn ddiweddar, cynhaliodd Cymdeithas Herpetolegol Prifysgol Bangor ei phedwerydd Diwrnod Gwenwyn blynyddol. Cynhaliwyd y digwyddiad yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol, lle rhoddodd sawl arbenigwr sgyrsiau ar nifer o bynciau yn y maes a lle cafodd y cyfranogwyr gyfle i weld arddangosiad byw o ymlusgiaid gwenwynig, yn cynnwys Cobra, Anghenfil Gila ac amrywiaeth o wiberod. Noddir y digwyddiad yn rhannol gan Gymdeithas Herpetolegol Prydain a’r Gymdeithas Herpetolegol Ryngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2014

Myfyriwr o Brifysgol Bangor ar 'Bargain Hunt'

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor newydd orffen  ffilmio ar gyfer rhaglen deledu boblogaidd Bargain Hunt.

Fe wnaeth Joe Barnett,  sy’n astudio Gwyddorau Chwaraeon ym Mangor, gais i fynd ar y rhaglen ychydig flynyddoedd yn ôl.  Gan na chlywodd ganddynt ar y pryd, cafodd gryn fraw o gael galwad ffôn gan Bargain Hunt fis Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2014