Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Ionawr 2015

Myfyriwr MA yn fuddugol mewn seremoni gwobrau ffugwyddonol

Mae ffilm a roddwyd at ei gilydd fel rhan o gwrs MA creu ffilmiau ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill 'Best Sci-Fi Short' yn yr ŵyl ffilmiau Philip K. Dick yn Efrog Newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2015

Myfyriwr o Brifysgol Bangor i arwain taith i lawr afon nad yw ar fap

Mae myfyriwr gwyddor chwaraeon o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i arwain caiacwyr dŵr gwyn gorau Prydain mewn taith estynedig i ddarganfod rhannau newydd o'r dyfroedd gorau yn y byd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i athletwyr elitaidd Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc. Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyflawniad mewn chwaraeon. Maent yn cael eu hanelu at helpu myfyrwyr talentog i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a pherfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn potensial.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2015