Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr: Mawrth 2015

Bydwragedd dan hyfforddiant wedi'u hysbrydoli i godi arian i ddioddefwyr trais

Mae Tîm Ogwen yn grŵp o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n astudio bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Bangor. Yn ddiweddar bu'r bydwragedd dan hyfforddiant yn gwneud project grŵp am drais yn erbyn merched a sut y gall gwahanol fathau o drais effeithio ar ferched yn ystod beichiogrwydd, esgor ac ar ôl geni.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2015

Llwyddiant y Siop Bwydydd Hyll

Mae'r 'Siop Bwydydd Hyll' sydd wedi cael ei rheoli a'i rhedeg gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor am y pedair wythnos ddiwethaf wedi bod yn llwyddiant mawr. 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2015

Mawrth yw mis menter

Mae wedi bod yn fis gwych i fyfyrwyr Bangor a fu’n cymryd rhan mewn cystadlaethau a digwyddiadau menter:

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2015

Ar frig y dosbarth: Cydnabod Annabelle yn un o’r myfyrwyr gorau yn y gyfraith yn y DU

Mae myfyrwraig yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn cystadleuaeth genedlaethol i ganfod y myfyriwr israddedig gorau yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cael eu dewis ar gyfer sgwad Pêl-droed Prifysgolion Cymru

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i chwarae i dîm pêl-droed Prifysgolion Cymru mewn gemau cyfeillgar rhyngwladol yn erbyn Prifysgolion yr Alban a Phrifysgolion Iwerddon.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2015

Llwyddiannau i Brifysgol Bangor ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Cymru

Gwnaeth Prifysgol Bangor ei marc ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar lle gwelwyd enillwyr bwrsariaethau chwaraeon lleol, myfyriwr ac aelod o staff yn cymryd eu lle ar y podiwm.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2015

Rhestr Fer Gwobr Student Nursing Times

Mae Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor yn hynod falch bod un o'n myfyrwyr bydwreigiaeth, Jonathan Cliffe, wedi cyrraedd rhestr fer rownd derfynol Gwobrau Student Nursing Times 2015. Mae Jonathan yn un o saith myfyriwr bydwreigiaeth o bob cwr o’r Deyrnas Unedig sydd yng nghategori Myfyriwr Bydwreigiaeth y Flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2015

Entrepreneuriaid Santander Bangor

Bydd Carley Williams, myfyrwraig sy’n astudio Dylunio Cynnyrch, gyda statws Athro cymwysedig yn cynrychioli Prifysgol Bangor yn rownd y DU gwobrau Entrepreneuriaeth Santander, wedi iddi ennill cystadleuaeth yn y Brifysgol. Yn ymuno a hi hefyd fydd Hernan Diazgranados, myfyriwr ôl-radd, yng nghystadleuaeth y DU yn ddiweddarach eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2015

Grŵp o Brifysgol Bangor i ymchwilio i salwch pen mynydd mewn taith i Fynyddoedd yr Himalaia

Yr wythnos hon, bydd academyddion o Brifysgol Bangor yn arwain taith i Fynyddoedd yr Himalaia fel rhan o broject ymchwil fydd yn edrych ar salwch cysylltiedig â bod ar ben mynyddoedd uchel. Bydd yr ymchwilwyr Dr Samuel Oliver a Dr Jamie Macdonald,  Gabriella Rossetti sy'n fyfyriwr PhD, a James Pollard sy'n fyfyriwr israddedig Gwyddorau Chwaraeon  - i gyd o Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac YmarferPrifysgol Bangor - yn rhan o dîm o 55 o bobl a fydd yn cynnwys meddygon, gwyddonwyr ac achubwyr mynydd. Bydd y tîm yn dechrau'r daith ar 20 Mawrth ac yn dychwelyd ar 25 Ebrill.  

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2015

Cymdeithas newydd i fyfyrwyr yn cystadlu am Wobr y DU

Mae Cymdeithas myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, sydd ond wedi bod mewn bodolaeth am bum mis, ar y rhestr fer i dderbyn Gwobr genedlaethol  o bwys.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2015

Blwyddyn ragorol i Samantha

Mae enillydd ysgoloriaeth chwaraeon Prifysgol Bangor wedi cael blwyddyn lwyddiannus yn cystadlu mewn amryw o bencampwriaethau jiwdo.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2015

Cynhadledd Cyfraith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mis diwethaf, fe cafodd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg y gyfraith o brifysgolion ar draws Cymru cyfle i fynychu cynhadledd cyfraith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd. Trefnwyd y gynhadledd gan ddau o ddarlithwyr Ysgol y Gyfraith Bangor, Dr Hayley Roberts a Huw Pritchard, gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2015

Myfyriwr MA yn ennill gwobr PICS

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor wedi ennill gwobr am ffilm fer a gynhyrchwyd fel rhan o'i chwrs MA Gwneud Ffilmiau.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2015

Gweithio wrth astudio ym Mangor

Mae nifer cynyddol o fyfyrwyr yn chwilio am waith rhan-amser yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol. Efallai nad er mwyn ennill arian yn unig yw eu rheswm dros wneud hynny, ond hefyd i wella eu cyflogadwyedd ar ôl graddio. 

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2015

Myfyrwyr Bangor yn fuddugol mewn Pencampwriaethau Codi Pwysau yn Lloegr

Enillodd dau fyfyriwr o Brifysgol Bangor fedalau aur ac arian yn y Pencampwriaethau Lloegr 2015 ar gyfer Codi Pwysau, a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Castleford, Gorllewin Swydd Efrog.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2015