Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Ebrill 2015

Myfyrwraig nyrsio wedi ei henwebu am wobr

Mae Francesca Elner wedi cael ei henwebu ac wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Dewis yr Is-Lywydd fel cynrychiolydd cwrs myfyrwyr Nyrsio Oedolion yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.

Nododd Undeb y Myfyrwyr bod Francesca wedi dangos ymroddiad tu hwnt i'r galw, gyda chyfraniad arbennig yn ennyn cyfranogiad myfyrwyr wrth lobïo dros newid, ac yn adrodd yn ôl i Undeb y Myfyrwyr. 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ebrill 2015

Myfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn serennu yng Ngŵyl Ddrama Eisteddfod Môn

Cynhaliwyd Gŵyl Ddrama Eisteddfod Môn yn Theatr Fach Llangefni, 23-25 Ebrill a braf oedd gweld cynifer o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor yn cefnogi gweithgarwch lleol.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2015

Myfyriwr Bangor yn creu porth adloniant i deithwyr tren

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill gwobr am y Datblygwr Gorau mewn hacathon cyntaf erioed i’w gynnal ar dren yn Ewrop.

Bu Jamie, sy’n fyfyriwr yn yr Ysgol Cyfrifiadureg, yn rhan o ddigwyddiad HackTrain ynghyd â’i dîm Captivate.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2015

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn cael ei ddewis ar gyfer Tîm Undeb Rygbi Prifysgolion Cymru

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael ei ddewis i chwarae i dîm Undeb Rygbi Myfyrwyr Cymru ar gyfer y tymor hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ebrill 2015

Cyn-fyfyriwr yn lansio gwasanaeth gwersylla clogwyn herfeiddiol

Does dim angen i chi wirioni â’r awyr agored i astudio ym Mhrifysgol Bangor. Fodd bynnag, mae’r nodwedd benodol yma wedi galluogi cyn-fyfyriwr o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, i droi ei angerdd i mewn i fusnes unigryw llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

Myfyrwyr Bangor yn ennill gwobrau UCM Cymru

Mae’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan Undeb Myfyrwyr Bangor wedi cael cydnabyddiaeth yng Ngwobrau UCM Cymru yn ddiweddar. Cyrhaeddodd yr Undeb y rhestr fer ar gyfer chwech allan o'r wyth categori, gan ennill pedwar o'r gwobrau a  chadw'r teitl ''Undeb Myfyrwyr y Flwyddyn” am yr ail flwyddyn yn olynol.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn dathlu buddugoliaeth Varsity 2015 dros Aberystwyth

Yn ddiweddar, daeth mwy na mil o fyfyrwyr Prifysgolion Bangor ac Aberystwyth at ei gilydd yn stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Bangor i wylio'r gêm olaf yng nghyfres Varsity 2015. Daeth y cystadlu i ben gyda Llywydd Undeb Athletau Prifysgol Bangor, Nicola Pye, yn casglu’r tlws am y tro cyntaf ers dwy flynedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2015

O ffilmio'r Gymdeithas Ddawns Myfyrwyr i weithio gyda Dr Who ....

Mae enillydd gwobr BAFTA sydd erbyn hyn yn rhedeg ei gwmni ffilm ei hun yn llawn canmoliaeth i Brifysgol Bangor am y gefnogaeth a'r anogaeth a gafodd wrth astudio yma.

Mae Osian Williams, 22 oed o Bontypridd, eisoes yn gwneud enw iddo’i hun fel gwneuthurwr ffilm annibynnol, wedi iddo ennill gwobr BAFTA Cymru* wrth astudio yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ebrill 2015

Cwmni cyfreithiol lleol yn dathlu ei flwyddyn gyntaf o weithredu

Mae dau gyn-fyfyriwr o Brifysgol Bangor yn dathlu pen-blwydd cyntaf sefydlu eu cwmni cyfreithiol eu hunain y mis hwn. Mae Nelson Myatt Solicitors LLP, o Gyffordd Llandudno, yn delio â phob agwedd ar gyfraith sifil ac maent yn gwmni modern sy’n defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf er budd eu cleientiaid.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2015

Cymdeithas Myfyrwyr Bydwreigiaeth yn llwyddiannus mewn Gwobrau Cenedlaethol

A student Society at Bangor University, which has only been in existence for five months, has won national recognition for excellence.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2015