Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mai 2015

Myfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn Serennu yn Eisteddfod yr Urdd

Cafodd rhai o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wythnos hynod lwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol  yr Urdd 2015a gynhaliwyd wythnos diwethaf yng Nghaerffili.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2015

Elis Dafydd o Brifysgol Bangor yn ennill y Gadair

Elis Dafydd, myfyriwr o Brifysgol Bangor, sydd wedi ennill cadair Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2015

Cyn fyfyrwraig Bangor yn cipio'r Fedal Ddrama

Ffion Williams, cyn-fyfyrwraig Prifysgol Bangor, sydd wedi ennill Y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015 mewn cystadleuaeth o safon uchel a blesiodd y beirniaid yn fawr.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2015

Hannah yn Ennill Medal Aur yn Awstria

Enillwyd medal aur yn 12fed Grand Prix Codi Pwysau Ewropeaidd Rhyngwladol Vienna, Awstria gan fyfyriwr Ysgoloriaeth Chwaraeon Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2015

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr radiograffeg blwyddyn olaf sydd i gyd wedi llwyddo i gael swyddi - cyn iddynt sefyll eu holl arholiadau terfynol!

Mae'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn hynod falch o roi gwybod bod ein holl fyfyrwyr radiograffeg blwyddyn olaf wedi llwyddo i gael swyddi.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2015

Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i Ffion Haf Williams, cyn-fyfyrwraig Ysgol y Gymraeg, ar ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd am ddrama a gyfansoddodd yn ystod ei thrydedd flwyddyn ym Mangor fel rhan o’r modiwl Sgriptio.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2015

Graddau newydd cyffroes

Mae’r Ysgol yn hapus i gyhoeddi bod graddau newydd cyffroes wedi cael eu cymeradwyo i ychwanegu i ein cyrsiau presennol. Rŵan, rydyn ni yn gynnig graddau sydd yn arbenigo mewn Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TEFL). Mae’r cwrs wedi cael ei gynllunio i roi sylfaen, cefndir damcaniaethol a phrofiad ymarferol ar gyfer dysgu Saesneg i siaradwyr anfrodorol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2015

Dyfarnu Medal Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor

Cafodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor eu cyflwyno gyda Medalau’r Brethynwyr yn ddiweddar. Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol dinas Llundain, sydd bellach yn gweithredu fel mudiad dyngarol. Mae dwy fedal yn cael ei chyfrannu bob blwyddyn gan Gwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr ôl-radd.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2015

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2015

Cynhaliwyd y seremoni flynyddol yn dyfarnu Gwobrau Addysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr ynghyd â gwobrwyo Cynrychiolwyr Cwrs am y bedwaredd tro yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2015

A wnewch chi bleidleisio dros ‘fwydydd Hyll’?

Wnaethoch chi brynu  ‘bwydydd hyll’ o’r Siop dros dro Bwydydd Hyll ym Mangor yn ddiweddar? Ydych chi’n meddwl ei fod yn syniad busnes gwych?

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015

Cynrychiolaeth dda o fyfyrwyr o Gymru yng Ngwasanaeth Coffa Florence Nightingale

Yn ddiweddar cymerodd chwe myfyriwr o Brifysgol Bangor ran mewn gwasanaeth seremonïol yn Abaty Westminster.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Llwyddiannau Eisteddfod Môn!

Y penwythnos diwethaf, cynhaliwyd Eisteddfod Môn Bro Goronwy a’r Cylch a braf oedd gweld cynrychiolaeth o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn dod i’r brig, nid yn unig ar y cystadlaethau perfformio, ond hefyd ar y prif gystadlaethau llenyddol.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Myfyriwr Athroniaeth a Chrefydd yn ennill y ‘Gwobr Arloesedd Ede and Ravenscroft’ yng Ngwobrau Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Enillodd Helen Marchant, cynrychiolydd cwrs ar gyfer yr ail israddedigion blwyddyn yn yr Ysgol Athroniaeth a Chrefydd y ‘Gwobr Arloesedd 'Ede and Ravenscroft’ yng Ngwobrau Addysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2015.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn paratoi ar gyfer Penwythnos Canoloesol

Ymunwch â’r Brenin Arthur a'i farchogion am benwythnos llawn hwyl o ymladd, gwledda, theatr, cerddoriaeth ac antur! Daw cymdeithasau myfyrwyr Phrifysgol Bangor a Chastell Biwmares at ei gilydd unwaith eto i ddarparu adloniant canoloesol, gan gynnwys theatr fyw, arddangosiadau saethyddiaeth, ymladd canoloesol, cerddoriaeth werin, a chynllwyn cyffrous drwy gydol penwythnos 6 a 7 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn paratoi ar gyfer Penwythnos Canoloesol

Ymunwch â’r Brenin Arthur a'i farchogion am benwythnos llawn hwyl o ymladd, gwledda, theatr, cerddoriaeth ac antur! Daw cymdeithasau myfyrwyr Phrifysgol Bangor a Chastell Biwmares at ei gilydd unwaith eto i ddarparu adloniant canoloesol, gan gynnwys theatr fyw, arddangosiadau saethyddiaeth, ymladd canoloesol, cerddoriaeth werin, a chynllwyn cyffrous drwy gydol penwythnos 6 a 7 Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Ysgol y Gyfraith Bangor: ymysg y 10 o ddadleuwyr gorau yn Ewrop!

Yn dilyn eu perfformiad ysgubol mewn cystadleuaeth bwysig, mae myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor ymysg y 10 tîm uchaf yn Ewrop am gymryd rhan mewn ffug lysoedd barn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Ysgol y Gyfraith Bangor: ymysg y 10 o ddadleuwyr gorau yn Ewrop!

Yn dilyn eu perfformiad ysgubol mewn cystadleuaeth bwysig, mae myfyrwyr Ysgol y Gyfraith Bangor ymysg y 10 tîm uchaf yn Ewrop am gymryd rhan mewn ffug lysoedd barn.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Myfyrwyr Bangor yn creu cysylltiadau gyda busnesau lleol

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi bod yn manteisio ar gysylltiadau cryf y Brifysgol gyda busnesau lleol. Bu’r cwmni twrisiaeth, Celticos, a leolir yn y Felinheli, yn gweithio’n agos gyda staff a myfyrwyr Bangor i ddarparu cynnwys amlieithog ar gyfer eu gwefan yn ogystal â chyflogi myfyrwyr i alluogi’r cwmni i ddarparu pecynnau hollol addas ar gyfer ymwelwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2015

Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Roedd yr Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg wedi ei gynrychioli’n dda yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Bangor 2015 ar Mai 1.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2015

Cyflwyno Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn 2015

Pan soniwyd bod yr Arweinydd Cyfoed i ennill Arweinydd Cefnogi Cyfoedion 2015 wedi bod yn tecstio’r myfyrwyr hynny o dan ei gofal i weld os oeddynt wedi trefnu llety ar gyfer y flwyddyn nesaf yn llwyddiannus, ddechreuodd Hannah Lee amau ei bod ei henw ar fin ei chyhoeddi fel enillydd y Wobr flynyddol ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2015

Ffilm gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi ei henwebu am Wobr Teledu Myfyrwyr RTS

Mae ffilm fer a grëwyd gan gyn-fyfyriwr a myfyriwr presennol yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei henwebu am Wobr Teledu Myfyrwyr 2014 y Gymdeithas Deledu Frenhinol yn y categori Drama Ôl-raddedig.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2015

Manon yn ennill Gwobr Rhagoriaeth mewn Cyflogadwyedd

Llongyfarchiadau mawr i Manon Elwyn Hughes, myfyrwraig yn ei thrydedd flwyddyn yn Ysgol y Gymraeg, am fod yn un o’r wyth myfyriwr trwy Brifysgol Bangor i ennill Gwobr Rhagoriaeth mewn Cyflogadwyedd eleni. Rhoddir y gwobrau hyn i fyfyrwyr sydd wedi dangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu eu sgiliau Cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2015

Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn Arddangos eu Cyflogadwyedd

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu eu Cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol tra yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2015

Myfyriwr PhD i'w chynnwys mewn blodeugerdd gyda beirdd cydnabyddedig

Gwaith y Fyfyrwraig PhD o'r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg a'r bardd Alys Conran wedi cael ei gynnwys yn y flodeugerdd newydd, The Slate Sea.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2015