Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mehefin 2015

O Mumbai i Barc Gwyddoniaeth Menai

Mae myfyrwyr rhyngwladol o Brifysgol Bangor, Nebu George, wedi cael ei benodi'n intern archaeoleg Parc Gwyddoniaeth Menai Cyf. Derbyniwyd caniatâd cynllunio amlinellol yn ddiweddar ar gyfer M-SPARC, parc gwyddoniaeth yng Ngaerwen ar Ynys Môn, ac mae'r arolwg archeolegol yn rhan o'r amodau ar gyfer caniatâd cynllunio llawn. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2015

Grŵp o Brifysgol Bangor yn dychwelyd o Fynyddoedd Himalaia

Mae academyddion o Brifysgol Bangor wedi dychwelyd yn ddiweddar o daith i Fynyddoedd Himalaia fel rhan o broject ymchwil i salwch cysylltiedig ag uchder.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mehefin 2015

Cyn-fyfyriwr Bangor yn dychwelyd i ogledd Cymru fel arbenigwr Antiques Roadshow

Bydd cyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor yn dychwelyd i ogledd Cymru fel arbenigwr ar gyfer y rhaglen boblogaidd BBC Antiques Roadshow yr wythnos hon. Ar ddydd Iau 4 Mehefin, bydd yr Antiques Roadshow yn ymweld â Phlas Newydd, Ynys Môn.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015

Ennyn diddordeb mewn Mathemateg

Cafodd athrawon dan hyfforddiant ymweliad arbennig yn gynharach y semester hwn.

Daeth Peter Ransom, athro mathemateg uchel ei barch, i'r Ysgol Addysg i fod yn ddarlithydd gwadd am y dydd wrth i'r garfan Mathemateg TAR baratoi ar gyfer eu hail gyfnod o brofiad ysgol.  

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015

Myfyriwr yn paratoi i gystadlu yng Ngemau'r Ynysoedd

Mae myfyriwr o’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn edrych ymlaen at gynrychioli Ynys Môn mewn cystadleuaeth rhwng ynysoedd y byd. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2015