Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Gorffennaf 2015

Dosbarth 2015: gwobrau a ddyfarnwyd i israddedigion gorau'r flwyddyn

Llongyfarchiadau i'n holl fyfyrwyr a raddiodd o'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yr wythnos ddiwethaf.

Yn dilyn y seremoni raddio cafwyd derbyniad i'r graddedigion a'u teuluoedd yn y Ganolfan Rheolaeth, lle cyflwynwyd gwobrau i'r israddedigion a berfformiodd orau yn y flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2015

Myfyriwr y gyfraith am feicio ar draws yr Iseldiroedd i gasglu arian at elusen

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor sy'n dioddef oddi wrth gyflwr genetig prin am wneud taith feicio galed 182 milltir at elusen.

Mae Christian Bolton-Edenborough, o Potters Bar yn Swydd Hertford, yn dioddef oddi wrth Lawrence Moon Bardet Biedl Syndrome, sy'n effeithio ar ei olwg ac a fydd yn ei wneud yn ddall yn y diwedd. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2015

Carfan gyntaf o raddedigion Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff - 13 Gorffennaf 2015

Dyddiad cyhoeddi: 20 Gorffennaf 2015

Ysgol Busnes Bangor yn gwobrwyo ôl-raddedigion gorau'r flwyddyn

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr ôl-radd ac ymchwil a raddiodd o Ysgol Busnes Bangor heddiw!

Ar ôl y seremoni raddio, ymgasglodd y graddedigion a'u teuluoedd yn y Ganolfan Rheolaeth am dderbyniad bychan a seremoni cyflwyno gwobrau, lle cafodd yr ôl-raddedigion a berfformiodd orau eu cydnabod am eu llwyddiannau.  Cyflwynwyd y gwobrau gan Yr Athro John Thornton, Pennaeth yr Ysgol. 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015

Dosbarth 2015: gwobrau a ddyfarnwyd i israddedigion gorau'r flwyddyn

Llongyfarchiadau i'n hisraddedigion a raddiodd o Ysgol Busnes Bangor heddiw!

Yn dilyn y seremoni raddio cafwyd derbyniad i'r graddedigion a'u teuluoedd yn y Ganolfan Rheolaeth, lle cyflwynwyd gwobrau i'r israddedigion a berfformiodd orau yn y flwyddyn gan Bennaeth yr Ysgol, Yr Athro John Thornton.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2015

Cyn-fyfyriwr Bangor yn ennill y fedal aur yn sioe'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol

Bu cyn-fyfyriwr a raddiodd mewn BSc Botaneg Amaethyddol yn cystadlu'n ddiweddar yn Sioe Flodau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yn fyw ar raglen Gardeners' World y BBC gan ennill y fedal aur.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2015

Dathlu 10 mlynedd

Eleni, mae Ysgol y Gyfraith Bangor yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed, ac rydym yn falch i wahodd graddedigion a chyn-fyfyrwyr am benwythnos o ddathliadau ar y campws.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2015