Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Awst 2015

Myfyrwraig Nyrsio yn derbyn Tystysgrif Sgiliau yn yr Iaith Gymraeg gyda rhagoriaeth

Yn ystod derbyniad yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yr wythnos ddiwethaf cyflwynwyd Tystysgrif Sgiliau yn yr Iaith Gymraeg gyda rhagoriaeth i Elain Fôn Jones, myfyriwr ail flwyddyn sy'n astudio nyrsio rhai ag anableddau dysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Awst 2015

Perfformio, Pontio a PhD

Mae Cymru’n enwog am ei mynyddoedd, chwedlau a cherddoriaeth, sef yr union resymau a ddenwyd myfyriwr PhD o Halifax, Swydd Efrog i astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Awst 2015

Gwobr arall ar gyfer Llety ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor ar y brig yng Nghymru ac yn drydydd yn y Deyrnas Unedig mewn tabl cynghrair newydd sy'n rhestru prifysgolion ar gryfder eu llety myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2015

Llwyddiant Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr i Hanes ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor

Mae canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2015 yn dangos llwyddiant aruthrol i'r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Awst 2015

Llwyddiant i ADNODD yn arolwg NSS: pob pwnc yn 10 uchaf y DU am foddhad myfyrwyr

Mae canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2015 yn dangos llwyddiant aruthrol i Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth (ADNODD).

Dyddiad cyhoeddi: 12 Awst 2015