Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Medi 2015

Gradd Marchnata yn arwain at Glwb Pêl-droed Manchester United i Luke

Ac yntau wedi graddio mewn Marchnata o Brifysgol Bangor, mae Luke Edwards, sy’n gefnogwr pêl-droed, yn gweithio ar hyn o bryd i Glwb Pêl-droed Manchester United, ac yn mwynhau’r profiad.

Ar ôl ennill gradd ddosbarth Cyntaf mewn Marchnata, roedd Luke, sy’n 27 oed ac yn byw yng Nghaergybi, yn ddigon ffodus i gael swydd farchnata yn union ar ôl graddio. Ar ôl cyfnod, penderfynodd roi ei fryd ar ddilyn ei ddiddordeb ac ymgeisio am waith oedd yn ymwneud â chwaraeon, felly mentrodd gysylltu’n uniongyrchol â’r Clwb. 

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2015

Myfyriwr ym Mangor yn ennill gwobr gêm fideo

Mae'r gêm yn bos antur isometrig 3D  i ddyfeisiau symudol/llaw ac mae'n ymwneud â merch fach yn y system gofal maeth sy'n ceisio canfod ei ffordd adref.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2015

Myfyriwr o Fangor yn dilyn hynt Tîm Cymru ar ei daith i Ewrop

Mae myfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau wedi llofnodi cytundeb gyda chwmni cyhoeddi’r Lolfa i ysgrifennu hanes ymgyrch Tîm Pêl Droed Cymru i gael lle yng nghystadleuaeth Ewro 2016.

Mae Jamie Thomas, sydd yn dychwelyd i Brifysgol Bangor fel myfyriwr MA eleni, newydd fod efo’r Tîm yn y ddwy gêm olaf, wrth iddynt geisio ennill lle yn y twrnamaint pêl droed y flwyddyn nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2015

Prifysgol Bangor yn dyfarnu bwrsariaeth 'Merched mewn Gwyddoniaeth' cyntaf

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei bwrsariaeth arloesol 'Menywod mewn Gwyddoniaeth' gyntaf, gwerth £8,000 i Elizabeth McManus, 21, o Bolton, a raddiodd o Ysgol Seicoleg y Brifysgol ym mis Gorffennaf.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2015