Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Tachwedd 2015

Her Ddiwylliannol ym Mhrifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor yn gwahodd y cyhoedd i gael blas ar amrywiaeth ddiwylliannol myfyrwyr Bangor a chymryd rhan mewn cwis 'Her Ddiwylliannol'.

Ar 2 Rhagfyr, bydd deg tîm o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn cystadlu â'i gilydd am wobrau gwych mewn Her Ddiwylliannol sy'n cynnwys gwobr gyntaf o daith i Beijing.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2015

Myfyrwraig Prifysgol Bangor yn derbyn Medal Ebola

Yn dilyn Sierra Leone yn  cael ei ddatgan yn glir o’r feirws Ebola, mae myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor wedi derbyn medal mewn cydnabyddiaeth o'i dewrder ac ymroddiad wrth fynd i'r afael a’r argyfwng yng Ngorllewin Affrica.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2015

Gwobr ym maes hanes morwrol i fyfyriwr o Fangor

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2015

Llwyddiant Dwbl i nyrsys yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd

Mae’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn hynod o falch fod Sefydliad Florence Nightingale wedi dyfarnu dwy o’i ysgoloriaethau i’n nyrsys ni yng Ngogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2015