Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Rhagfyr 2015

Gyrfa academaidd yn denu Emma

Mae myfyriwr lleol ar ei ffordd i ddilyn gyrfa academaidd ar ôl derbyn ei gradd ôl-radd yn seremoni raddio’r gaeaf ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Graddiodd Emma Sarah Hughes, sy’n 22 oed o Fangor ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Tryfan, gyda MRes mewn Rheoli a Chyfrifeg yn Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Myfyriwr arobryn yn graddio

Yr wythnos hon, graddiodd myfyriwr o Brifysgol Bangor sy’n teimlo’n angerddol dros yr amgylchedd ac sydd â’i fryd ar ddyfalbarhau i ganfod ffyrdd newydd o greu datblygiad sy’n dderbyniol yn gymdeithasol, yn garedig i’r amgylchedd ac yn gynaliadwy yn economaidd.

Enillodd Alex Spichale, 47, o Gyffordd Llandudno, Conwy MBA mewn Rheolaeth Amgylcheddol gyda rhagoriaeth o Ysgol Busnes Bangor, ynghyd â Gwobr Magnox, werth £200, am y myfyriwr gorau ar y cwrs trwyddo draw.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Myfyriwr doethuriaeth yn mynychu lansiad adroddiad seneddol ar newyn

Mae myfyriwr doethuriaeth a gyfrannodd dystiolaeth at adroddiad seneddol pwysig ar newyn yn y Deyrnas Unedig wedi bod yn Llundain yn lansio'r ddogfen ddilynol.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2015

Anne sy'n Ymgeisydd PhD yn ennill Gwobr Effaith y Brifysgol

Llongyfarchiadau i Anne Collis, myfyriwr PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, sydd wedi ennill Gwobr yr Is-ganghellor am Effaith Ymchwil Ôl-radd.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Rhagfyr 2015

Marchnad Nadolig y Myfyrwyr yn denu’r niferoedd mwyaf erioed

Cymerodd myfyrwyr o bob rhan o Brifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn y gwaith o gynnal 65 o stondinau ym Marchnad Nadolig y Myfyrwyr a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr, gan ddenu mwy na 1,600 o ymwelwyr. Pleser o’r mwyaf oedd gweld cymysgedd mor wych o nwyddau o gynnyrch lleol ar gynnig eleni. Roedd yno amrywiaeth drawiadol o fwydydd rhyngwladol yn ogystal â chelf a chrefft – o ddarluniau gwreiddiol hyd at gynhyrchion wedi’u gweu ac o frethyn cartref, ffigurynnau weiar, yn ogystal â’r nwyddau cartref Nadoligaidd arferol o bob math.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2015

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i Athletwyr elit Bangor

Bob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr sydd yn ddawnus mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015

Bangor drwodd i ail rownd OUP Moot

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo i fynd drwodd i rownd nesaf yr Oxford University Press Moot, un o'r cystadlaethau ffug lys barn pwysicaf a mwyaf poblogaidd yng ngwledydd Prydain.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2015

Enillwyr ysgoloriaethau 2015

Scholarship winners have been awarded their prizes at a special presentation evening.

Nine students from the School of Social Sciences were presented with their awards by the Vice-Chancellor of Bangor University, Professor John Hughes, at last week’s ceremony.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2015