Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Ionawr 2016

Seminar ar lwyddiant gyrfa a gwella ymwybyddiaeth fasnachol myfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Yn y gweithle cynyddol gystadleuol heddiw, mae gweithwyr proffesiynol a chyrff rheoliadol ym maes y gyfraith yn rhoi pwysau cynyddol ar raddedigion yn y gyfraith i fod yn 'ymwybodol yn fasnachol'. Ond beth yw ymwybyddiaeth fasnachol? Roedd y cwestiwn hwn yn ffocws gweithdy a gynhaliwyd i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf y gyfraith fis diwethaf.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2016

Pa sgiliau y mae cyfreithwyr yn edrych amdanynt gan fyfyrwyr y gyfraith?

Mae myfyrwyr y gyfraith wedi gweld drostynt eu hunain pa sgiliau sydd eu hangen i fynd i mewn i'r proffesiwn cyfreithiol, diolch i'r ddau gyfreithiwr dan hyfforddiant.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2016

Athro a Myfyriwr ar Restr Fer Gwobrau Theatr

Llongyfarchiadau calonnog i’r Athro Angharad Price a Llŷr Titus, myfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg, sydd newydd eu henwi ar Restr Fer Gwobrau Theatr Cymru 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2016

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi tair o Brifysgol Bangor

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi tair myfyrwraig o Fangor yn llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2016

Enillwyr Her Ddiwylliannol i deithio i Tsieina

Cynhaliwyd yr Her Ddiwylliannol, y gystadleuaeth flynyddol i fyfyrwyr Prifysgol Bangor, yn ddiweddar.  Trefnwyd y digwyddiad gan Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol a bu saith tîm o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn ymgiprys i ennill taith fythgofiadwy i Tsieina.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2016

Llwyddiant Ysgoloriaeth y Gymanwlad i Raddedigion Gwyddor Môr sydd ar eu ffordd i Seland Newydd

Mae tair cyn-fyfyrwraig o Brifysgol Bangor wedi ennill tair allan o wyth Ysgoloriaeth y Gymanwlad  a roddir bob blwyddyn.

Mae’r Ysgoloriaethau, neu Comisiynau, ar gyfer astudio ôl-raddedig a datblygiad proffesiynol yn cael eu rhoi i ddinasyddion y Gymanwlad bob blwyddyn, gan roi cyfleoedd i fyfyrwyr o wledydd sy'n datblygu  astudio ym Mangor, ac i raddedigion Bangor astudio dramor.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2016