Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Myfyrwyr

Newyddion Myfyrwyr: Mawrth 2016

Dau fyfyriwr o Fangor ar restr fer Gwobrau'r Student Nursing Times

Mae Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor yn hynod falch bod dwy fyfyrwraig, Abigail Sinnett a Francesca Elner, wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau'r Student Nursing Times 2016. Mae Abigail yn un o naw myfyriwr bydwreigiaeth o'r Deyrnas Unedig sydd yng nghategori Myfyriwr Bydwreigiaeth y Flwyddyn. Mae Francesca yn un o ddeg myfyriwr nyrsio o'r Deyrnas Unedig sydd yng nghategori Myfyriwr Nyrsio'r Flwyddyn: Oedolion.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2016

Myfyriwr ac aelod staff o Brifysgol Bangor yn cael eu dewis ar gyfer Pencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop 2016

Mae myfyrwraig ac aelod staff o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i gynrychioli Prydain ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop, a gynhelir yn Førde, Norwy rhwng 10-16 Ebrill.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2016

Llwyddiant i Fangor mewn cystadleuaeth adfocatiaeth genedlaethol

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo yn rownd gyntaf Cystadleuaeth Adfocatiaeth Droseddol Genedlaethol Blackstone.

Roedd y myfyrwyr israddedig Leah Jones a Scott Williams yn wynebu cystadleuaeth ffyrnig oddi wrth Brifysgol Fetropolitan Manceinion a oedd â mantais o dri phwynt dros Fangor wrth gychwyn yn y ffug lys o ganlyniad i'w ceisiadau cyn treial.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016

Prifysgol Bangor ac Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru’n dod ynghyd i greu rhagor o gyfleoedd i chwarae

Diolch i gefnogaeth Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain a Chwaraeon Cymru, mae Prifysgol Bangor ac Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru yn lansio menter newydd gyffrous.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016

Pencampwriaethau Codi Pwysau Hŷn Cymru yn dod i Fangor

Cynhelir Pencampwriaethau Codi Pwysau Hŷn Cymru yng Nghanolfan Brailsford, Canolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor ar 12 Mawrth, 2016.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2016

Y wobr am y 'Chwedl' orau'n cael ei rhoi i Maisie sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor

Cafodd gwobr Uned Ryngwladol UK Higher Education am y 'Chwedl' orau ei rhoi i Maisie Prior sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2016